Šilumos siurblys Samsung ClimateHub
MB Komforto Centras
7 atsiliepimai 100% rekomenduoja
5400 €/vnt.
Šilumos siurbliai - Kodėl verta rinktis mus?
Namams24.lt
20 atsiliepimai 80% rekomenduoja
190 €/vnt.
Daikin Altherma 3 H HT
UAB "Exposito"
11 atsiliepimai 82% rekomenduoja
10626 €/vnt.
Oras-vanduo šilumos siurbliai Daikin Altherma 3
UAB "Exposito"
11 atsiliepimai 82% rekomenduoja
4977 €/vnt.
HTW bevėjis oro kondicionierius/šilumos siurblys oras-oras Nordic HTW-09NORDIC (-25°C)
Specdarbai.lt
36 atsiliepimai 87% rekomenduoja
685 €/vnt.
Šilumos siurblys Hitachi Yutaki SCombi 6kW
MB Komforto Centras
7 atsiliepimai 100% rekomenduoja
5725 €/vnt.
Šilumos siurblys Samsung ClimateHub
MB Komforto Centras
7 atsiliepimai 100% rekomenduoja
5400 €/vnt.
Airwell Wellea WT šilumos siurblys oras-vanduo 6kW su integruota 190L vandens talpa (-25°C)
Specdarbai.lt
36 atsiliepimai 87% rekomenduoja
5905 €/vnt.
Šilumos siurblio ir vandens šildytuvo rinkinys HTi20 8kW Combo 200l
UAB "Paltaja grupė"
181 atsiliepimai 93% rekomenduoja
9135 €/vnt.
Šilumos siurblys C&H Monoblock Ecopower R290 inverter CH-HP09UIMPZK (vienfazis) (-25°C)
Specdarbai.lt
36 atsiliepimai 87% rekomenduoja
5445 €/vnt.
Pakabinamas šilumos siurblys oras-vanduo De Dietrich Alezio S
UAB Visas labas
11 atsiliepimai 82% rekomenduoja
3783,00 €/vnt.
Pastatomas šilumos siurblys oras-vanduo De Dietrich Alezio S V200
UAB Visas labas
11 atsiliepimai 82% rekomenduoja
4955,00 €/vnt.
Airwell HDHC šilumos siurblys oras-oras HDHC-025N-09M25 (efektyvus šildymas iki -25°C)
Specdarbai.lt
36 atsiliepimai 87% rekomenduoja
669 €/vnt.
Nordis Optimus PRO šilumos siurblys oras-vanduo su integruota vandens talpa 190l HOP6WODU/HOP100/190IDU
Specdarbai.lt
36 atsiliepimai 87% rekomenduoja
5272 €/vnt.
Šilumos siurblys Lazar HTi 20 Smart
UAB "Paltaja grupė"
181 atsiliepimai 93% rekomenduoja
7078 €/vnt.
Šilumos siurblys oras-vanduo Airwell WELLEA Split (vienfazis) AW-WHPSA0406-N91/AW-YHPSA04-H91 (-25°C)
Specdarbai.lt
36 atsiliepimai 87% rekomenduoja
3281 €/vnt.
Oro kondicionierius/šilumos siurblys Cooper&Hunter SUPREME CONTINENTAL Full black CH-S09FTXAL-FB (-25°C)
Specdarbai.lt
36 atsiliepimai 87% rekomenduoja
999 €/vnt.
C&H DAYTONA Inverter CH-S09FTXD efektyvus šildymas iki -23°C
Specdarbai.lt
36 atsiliepimai 87% rekomenduoja
861 €/vnt.
Šilumos siurblys oras-vanduo NIBE SPLIT HBS+AMS
UAB Ekoklima
118 atsiliepimai 95% rekomenduoja
5871 €
Šilumos siurblys oras-vanduo C&H Unitherm split CH-HP8.0SIRK3(O)/CH-HP8.0SIRK3(I) (-25°C)
Specdarbai.lt
36 atsiliepimai 87% rekomenduoja
4268 €/vnt.
Šilumos siurblys oras-vanduo C&H Unitherm split su integruota vandens talpa (-25°C)
Specdarbai.lt
36 atsiliepimai 87% rekomenduoja
5691 €/vnt.
Daikin Altherma hibrid šilumos siurbliai
UAB "Exposito"
11 atsiliepimai 82% rekomenduoja
6612 €/vnt.
Daikin Altherma hibridiniai šilumos siurbliai
UAB "Exposito"
11 atsiliepimai 82% rekomenduoja
6612 €/vnt.
Daikin hibridiniai šilumos siurbliai
UAB "Exposito"
11 atsiliepimai 82% rekomenduoja
6612 €/vnt.
Šilumos siurblys oras-vanduo Mitsubishi Heavy Industries
MB Komforto Centras
7 atsiliepimai 100% rekomenduoja
6000 €/vnt.
Cooper&Hunter šilumos siurblys oras-vanduo 3 serijos CH-HP6.0MIRK Monoblock UNITHERM R32 (-25°C)
Specdarbai.lt
36 atsiliepimai 87% rekomenduoja
4179 €/vnt.
NIBE oras-vanduo šilumos siurblys SPLIT BA-SVM
UAB Ekoklima
118 atsiliepimai 95% rekomenduoja
6200 €
Šilumos siurblys oras-vanduo Nord Duck AIR 406 ON/OFF (-22°C)
Specdarbai.lt
36 atsiliepimai 87% rekomenduoja
7846,85 €/vnt.
Šilumos siurblys oras-vanduo Nord Duck AIR INVERTER 610 M
Specdarbai.lt
36 atsiliepimai 87% rekomenduoja
5737,85 €/vnt.
Šilumos siurblys Viessmann su montavimo, paleidimo darbais
UAB "Švoko sprendimai"
5 atsiliepimai 60% rekomenduoja
7800 €/vnt.

Šilumos siurblys Samsung ClimateHub

MB Komforto Centras
Samsung Clima­teHub Split 6.0/6.5kW su integruota 200l talpa AE200RNWSEG/EU-AE060RXEDEG/EU Kompak­tiška konst­ruk­cija. Spren­di­mas sukur­tas pagal kompak­tišką talpyk­loje inte­gruotą vandens ruošimo įren­ginį, kuriame yra 200 l arba 260 l talpos buitinė karšto vandens talpykla. Sklan­dus aptar­na­vi­mas. Dėl pato­gioje vietoje esan­čio valdymo lange­lio ir intui­ty­vių aptar­na­vimo gali­my­bių, naudo­jant, ,,Micro SD” kortelę arba, ,,Samsung S-Chec­ker” mobi­liąją prog­ramą, trik­džių diag­nos­tiką ir palei­dimo proce­dūrą galima leng­vai atlikti iš įren­gi­nio prie­kio. Intui­ty­vus valdy­mas. ,,Samsung” jutik­li­nis valdik­lis palaiko kelias kalbas ir turi ryškų spal­votą ekraną, kuriuo galima regu­liuoti tempe­ra­tū­ros nuosta­tas, stebėti ener­gi­jos suvar­to­jimą, nusta­tyti vasa­ros laiką ir pato­giai matyti klai­das. Tylus veiki­mas. Siekiant paten­kinti vis griež­tes­nius garso lygio reika­la­vi­mus, ,,Samsung Clima­teHub” leidžia suma­žinti triukšmo lygį naudo­jant 4 pakopų tyliojo veikimo režimą. Išma­nus jungia­mu­mas. Jutik­li­nis valdik­lis leidžia naudo­to­jams valdyti skir­tin­gas tempe­ra­tū­ros nuosta­tas atski­rose zonose, todėl galima efek­ty­viai naudoti aukš­tos tempe­ra­tū­ros radia­to­rius ir žemos tempe­ra­tū­ros grindų šildymą. Wi-Fi valdy­­mas (reika­li­n­gas papi­l­do­­mas prie­das). Nauja­sis pasi­­re­n­ka­­mas „Wi-Fi“ komp­le­k­tas leidžia naudo­to­jams išma­niuoju tele­fonu valdyti iki 16 priju­n­giamų pata­l­­poje esan­čių įren­gi­nių naudo­jant ,,Samsung Smar­tThings” prog­ra­mėlę. Prog­ra­mėlė pati­k­rina patalpų tempe­ra­tūrą, lauko tempe­ra­tūrą ir oro koky­bės lygį, tada reko­me­n­duoja opti­malų darbo režimą. Geogra­fi­nių zonų stebė­jimo funk­cija leidžia auto­­ma­ti­š­kai nusta­tyti kamba­­rio tempe­ra­tūrą norimu lygiu, kai naudo­to­jas pria­r­tėja prie pastato iš anksto numa­tytu 100 m – 150 km atstumu.
Šilumos siurblys Samsung ClimateHub

Šilumos siurblys Samsung ClimateHub

5400 €/vnt.
100% rekomenduoja
Atsiliepimai 7
kr
Marijampolė, 8699***92
kr******@***il.com
Įvertintas atsakymas į 2023.11.25 paklausimą:
Senos statybos namas, turintis apie 200 kv.m ploto, šildomas špižiniais radiatoriais kietu kuru (angliais). Keičiant seną katilą į šilumos siurblį oras vanduo, ką patartumėte kokios firmos siurblį rinktis? Kiek kaip moteris suprantu, reikia aukštatemperatūrio siurblio. Daug skaičiau bet.... Gal pagal parametrus Nibe. O gal kažkas yra dar geriau?
to
Vilkaviškio r., +3706*****31
to*******@***il.com
Įvertintas atsakymas į 2023.08.12 paklausimą:
Sveiki. Name noriu įsidėti dujinį katilą su balionais. Name bus grindinis šildymas pirmam aukšte(80kv/m) ir radiatoriai nauji antrame aukšte (40kv/m). Vandens pašildymas taip pat dujomis. Kokį katilą rinktis?
Ei
Kaunas, 8604***14
Ei***********@***il.com
Įvertintas atsakymas į 2023.05.25 paklausimą:
Laba diena, Kaip įsigyti?
gi
8608***83
gi*********@***il.com
Įvertintas atsakymas į 2023.04.23 paklausimą:
Renkamės dujų katilą butui. Plotas - apie 100 kv.m., 4 asmenų šeima. Bus du vonios kambariai, vaikai dažniausiai maudosi vonioje, suaugę - po dušu. Dėl vietos stokos galvojame apie katilą su integruotu boileriu, pvz. Radiant R2KA arba Protherm Tiger. Bet neramu, ar nejausim karšto vandens trūkumo. Kokios galios tokiu atveju reikėtų?
s.
Vilnius, +3706*****57
s.***********@***il.com
Įvertintas atsakymas į 2022.06.27 paklausimą:
Įsigijau Ctiki ECON MCL 120 kombininuotą boilerį. Patarkite kur reiktų prijungti termodaviklį teisingai, kad dujų katilas matytų šilto vandens temperatūrą teisingai. Dabar mano nuomone temperatūros daviklis nekorektiškai (užkistas ar panašiai) rodo katilui 24C, o dujų katilas vargšas vis dar bando dar šildyti... Tuo tarpu boilerio vandens temperatūra jau kokie 60C... Pats termodaviklis tikrai veikiantis. Patikrinta.
Pamėginsiu siūlomus variantus, ačiū!
kc
Radviliškis, 8681****9
kc*****@***il.com
Įvertintas atsakymas į 2022.04.02 paklausimą:
Namas 100 kv., vonia ir dušas (2in1), dvi kriauklės. Grindinis šildymas, išvedžiota apie 700m d18 vamzdžio. Kokį dujinį katilą rinktis? Ar reikalingas integruotas boileris, kad nepatirti vandens trūkumo su momentiniu šildytuvu? Ateityje bus +mansarda apie 30 kv.
an
Kaunas, 8698***43
an*********@***il.com
Įvertintas atsakymas į 2021.07.23 paklausimą:
Kokį pakabinamą energetiškai efektyvų dujinį kondensacinį katilą Turbo su nerūdijančio plieno šilumokaičiu ir plačia galios diapazono moduliacija (artima ar lygia 1:10) rekomenduotumėte A+ namo 150 m2 grindiniam šildymui ir karšto vandens ruošimui atskirame greitaeigiame nerūdijančio plieno 100 L boileryje (tikriausiai ACV Smart SL100)? Nors gyvens du asmenys, tačiau bus ne tik dušas, bet ir vonia. Dizaino patrauklumas neturi ypatingos reikšmės, nes katilas bus katilinėje. Siūlomo prekybinio ženklo katilams turėtų būti išvystytas serviso tinklas. Dėmesio centre kol kas: Baxi Luna Platinum 24 GA 1400 € Ariston Genus One 24 1443 € Bosch Condens GC 7000/1W 24P 1260 € Viessmann Vitodens 100 3,2-19 kW 1523 € Radiant R1K 24/B 1062 € Atstumai nuo dujinio katilo/boilerio iki vonios arba virtuvės bus beveik 12 metrų, tad reikės ir KV cirkuliacinių linijų.

Jūsų paklausimas