Stalai

Stalai restoranams, barams ir kt.n2
Kaina: 78 EUR/vnt.
Stalai restoranams, barams ir kt. 4
Kaina: 78 EUR/vnt.
Stalai restoranams, barams ir kt. 6
Kaina: 78 EUR/vnt.
Stalai restoranams, barams ir kt. 3
Kaina: 78 EUR/vnt.
Stalai restoranams, barams ir kt. 5
Kaina: 78 EUR/vnt.
Stalai restoranams, barams ir kt.
Kaina: 78 EUR/vnt.
Stalai restoranams, barams ir kt.n1
Kaina: 78 EUR/vnt.
Stačiakampis banketinis stalas 180-90cm
Kaina: 95 EUR/vnt.
Stačiakampis stalas 180x80
Kaina: 90 EUR/vnt.
Maitinimo stalai 200x90x74
Kaina: 110 EUR/vnt.
Maitinimo stalaib 180x76x74
Kaina: 63 EUR/vnt.
Stačiakampiai banketiniai stalai 120x80
Kaina: 85 EUR/vnt.
Apvalus stalas Fi 180cm
Kaina: 122 EUR/vnt.
Apvaus stalas Fi150cm
Kaina: 112 EUR/vnt.
Staliukų gamyba 75 cm aukščio
Kaina: 45 EUR/vnt.
Naujų staliukų gamyba
Kaina: 45 EUR/vnt.
Valgomojo stalas IMPACT
Kaina: 958 EUR/vnt.
Biliardo-pietų stalai nuo
Kaina: 1355 EUR/vnt.
Biliardo-pietų stalas nuo
Kaina: 1355 EUR/vnt.
Olivia
Kaina: 308 EUR
Diana
Kaina: 384 EUR
Vaikiška lovytė
Kaina: 338 EUR
Kavos dėžė Toscana
Kaina: 371 EUR
Kavos dėžė Garrat
Kaina: 410 EUR
Stalas
Kaina: 219 EUR
Sulenkiamas stalas
Kaina: 140 EUR
Pietų stalas
Kaina: 298 EUR
Stalas 12 ir 8 asmenų grupėms
Kaina: 735 EUR
Natūralaus ąžuolo stalas
Kaina: 379 EUR/vnt.
Natūralaus beržo svetainės staliukas
Kaina: 179 EUR/vnt.
Paklausimas
visiems