Statybų patikra, techninė priežiūra, statinių techninė priežiūra

SIŪLOME PROFESIONALES PASLAUGAS

Juridiniams asmenims:
- Statybos darbų techninė priežiūra
- Statybos projektų konsultavimas ir valdymas
- Statybos darbų Rangovo parinkimas, SMD vykdymas - konsultacijos
- Atliktų statybos darbų patikra - monitoringas
- Sąmatinių skaičiavimų patikra - monitoringas
- Pastatų energetinio naudingumo sertifikavimas
- Pastatų eksploatacinė techninė priežiūra.
- Pastatų akustinių ir higienos tyrimų konsultacija
- Konsultuoja ISO kokybės, aplinkosaugos, BS-OHSAS standartų įdeigimo klausimais
- Pastatų Valstybinei komisijai pridavimo tinkamu eksploatuoti - konsultacija
- Statomų/pastatytų statinių atliktų statybos darbų kokybės įvertinimas
- Gyvenamųjų ir komercinių patalpų nuoma ir tarpininkavimas

Fiziniams asmenims:
- Statybos darbų techninė priežiūra
- Statybos darbų organizavimas – vykdymas
- Statybos darbų Rangovo parinkimas - konsultacijos
- Objektinių, lokalinių sąmatų ekonominis įvertinimas
- Atliktų statybos darbų patikra – monitoringas
- Pastatų energetinio naudingumo sertifikavimas
- Individualių namų (prieš pasirašant statybos darbų priėmimo – perdavimo aktą) atliktų statybos darbų kokybės įvertinimas
- Daugiabučiuose gyvenamuose namuose (prieš pasirašant priėmimo – pardavimo aktą) butuose atliktų statybos darbų kokybės įvertinimas
- Pastatų Valstybinei komisijai pridavimo tinkamu eksploatuoti - konsultacija
- Kitos paslaugos: statybos rangovo parinkimo konsultacijos, įvairios paskirties – žemės sklypų supirkimas, pardavimas, tarpininkavimas ir pan.