Aklinos tvoros aukštis

Klausimas:
Ar galima be kaimynų sutikimo tverti akliną tvorą iki 1.80 aukščio?
Komentarai:
Vadovaujantis "STATYBOS TECHNINIU REGLAMENTU STR 1.01.07:2002" tvora yra priskiriama nesudėtingų statinių kategorijai. Tvora, kurios aukštis yra iki 1,80 m (yra įšimčių) priskiriama I grupės nesudėtingiems statiniams.Bet kokia tvora ant sklypo ribos gali būti statoma, tik turint rašytinį gretimo sklypo savininko sutikimą. Be gretimo sklypo savininko sutikimo prie sklypo ribos (tvoros konstrukcijoms neperžengiant sklypų ribos) tvoras galima statyti:1) statytojo sklypo šiaurinėje pusėje (tarp (>)315° ir (<)45º) - ažūrinę tvorą, kurios kiaurymių plotas didesnis už 50% bendro tvoros ploto (įskaitant ir stulpų bei tvoros cokolinės dalies, metančios šešėlį į gretimą sklypą, plotą) (toliau - kiaurymių plotas);2) statytojo sklypo rytinėje (tarp 45° ir 135°) ir vakarinėje (tarp 225° ir 315°) pusėse:ažūrinę tvorą, kurios kiaurymių plotas didesnis už 25%;
Asta, UAB Gajausta
Tvoros statybai reikia kaimynų sutikimo, ir jeigu tvora miesto teritorioje, reikia leidimo iš savivaldybės statybos skyriaus.
Ekspertai.lt
 
Sritis:
Sritis: