Leidimas aklinos tvoros tvėrimui

Klausimas:
Planuojame tverti skardinę akliną 1,80 m aukščio tvorą (skirtų mūsų ir kaimynų sklypus). Tvoros stupeliai yra per sklypų vidurį, tvoros konstrukcijos ir skardos lakštai tvirtinami mūsų sklypo pusėje, tvora yra pietinėje sklypo pusėje. Ar būtinas kaimynų sutikimas?
Komentarai:
Aklinos tvoros negalima daryti pagal technines projektavimo sąlygas, jei tokias turite ar turėjote. Šiose sąlygose nurodytas statomos tvoros aukštis ir t. t. O jei kaimynas sutinka su Jūsų sprendimu tverti akliną tvorą, tai reikia raštiško kaimyno sutikimo.
Jei tvora užstos kaimynui saulę, jei jo teritorijoje arti tvoros yra šiltnamis, daržai, tada atsiklauskite, nes kitaip bus problemų...
Ekspertai.lt
 
Sritis:
Sritis: