Leistinas tvoros aukštis

Klausimas:
Kokio aukščio tvora galima apsitverti nuo kaimynų?
Komentarai:
1,8 m aukščio be pamato tvora statoma be leidimų statybai. Jeigu norite statyti tvorą su pamatu, reikai parengti II grupės nesudėtingo statinio projektą ir suderinti.
Tvora yra priskiriama prie nesudėtingų statinių (STR 1.01.07:2002) . Jie skirstomi į dvi grupes (STR 1.01.07:2002, 1 priedas, 2 lentelė): I grupės – kai tvoros didžiausias aukštis yra 1.8 metro, nereikia projekto ir leidimo. II grupės – kai tvoros didžiausias aukštis yra daugiau kaip 1.8 metro iki 2.0 metrų, rengiamas supaprastintas projektas, kurį patikrina savivaldybės įgaliotas atstovas ir duoda raštišką pritarimą, leidimas nereikalingas. Jeigu tvora, kaip ir bet koks statinys, yra statomas saugomoje teritorijoje, bet kokiu atveju, rengiamas supaprastintas projektas, kurį patikrina savivaldybės ir direkcijos arba aplinkos apsaugos departamento įgalioti atstovai bei duoda raštišką sutikimą, leidimas nereikalingas. Bet kokia tvora ant sklypo ribos gali būti statoma, tik turint rašytinį gretimo sklypo savininko sutikimą. Be gretimo sklypo savininko sutikimo prie sklypo ribos (tvoros konstrukcijoms neperžengiant sklypų ribos) tvoras galima statyti: 1) statytojo sklypo šiaurinėje pusėje (tarp 135 laipsnių ir 45 laipsnių) - ažūrinę tvorą, kurios kiaurymių plotas didesnis už 50% bendro tvoros ploto (įskaitant ir stulpų bei tvoros cokolinės dalies, metančios šešėlį į gretimą sklypą, plotą) (toliau - kiaurymių plotas); 2) statytojo sklypo rytinėje (tarp 45 laipsnių ir 135 laipsnių) ir vakarinėje (tarp 225 laipsnių ir 315 laipsnių) pusėse: ažūrinę tvorą, kurios kiaurymių plotas didesnis už 25 proc. statytojo sklypo pietinėje pusėje (tarp 135 ir 225 laipsnių) – tvoros tipas nereglamentuojamas. Statant tvoras tarp sklypų, kurių paviršius turi skersinį (tvoros atžvilgiu) nuolydį, tvoros aukštis (įskaičiuojant į jį cokolį – atraminės sienutės viršutinę dalį) skaičiuojamas (matuojamas) nuo aukštesniojo žemės paviršiaus. Tvoros su cokoliais neturi kliudyti paviršinio vandens nutekėjimo nuo gretimo sklypo; kai yra toks pavojus, statytojas privalo, susitaręs su kaimyninio sklypo savininku, įrengti paviršinio vandens nutekėjimo sistemą (į lietaus nuotakyną, griovį, drenažą ar rasti abiem savininkams priimtiną sprendimą), gavus jos savininko sutikimą raštu.
1.80 m yra leistinas tvoros aukštis, kuriam nereikia leidimo. Tačiau reikia įvertinti ir ažūriškumą (50%), statant ant sklypo ribos - reikalingas kaimyno sutikimas, tvora turi būti be ištisinio pamato.
Karolis, Ekspertai.lt
Iki 1.8m aukščio, ažūriškumas šiaurinėje sklypo dalyje - ne mažiau 50 proc., vakarinėje ar rytinėje dalyje ne mažiau 25 proc. Pietinėje sklypo dalyje nereglamentuojamas.
Dalius, Ekspertai.lt
 
Sritis:
Sritis: