Teritorijos aptvėrimas tvora

Klausimas:
Noriu aptverti savo teritoriją (viekiemis, aplink miškas) tvora. Kokiu atstumu nuo keliuko (apie 200 m palei sklypą eina kelias) galiu statyti tvorą. Girdėjau, kad ne arčiau kaip 6 m nuo kelio.
Komentarai:
Pažiūrėkite savo žemės sklypo planą, ten keliukui bus nurodytas servirutas arba apsaugos zona, tada už jos bus galima statyti tvora. Jei nėra jokių servitutų ar apribojimų, tvorą galima statyti ir ant sklypo ribos.
Faktiškai nuo kelio turėtų likti 6 m žalios zonos, bet šią vasarą aptvėrėm vienkiemį (500 m ilgio tvora) ir žalioji zona svyravo nuo 2 iki 5-6 m, nes kelias buvo labai vingiuotas.
Teritorijos aptvėrimą tvora reglamentuoja STR 1.01.07:2010 nauja redakcija, susipažinus bus viskas aišku ir suprantama.
 
Sritis:
Sritis: