Pastatų techniniai-energetiniai pasai

Ruošiame pastatų techninius-energetinius pasus. Pastato techninis – energetinis pasas yra vienas iš pastatų techninės priežiūros dokumentų. Nuo 2019 m. birželio 1 d. užbaigiant statybą privaloma pateikti ir statinio techninį pasą (techninę apskaitos kortelę) ar pastato techninį – energetinį pasą. Tad šie pasai yra privalomi tiek gyvenamiesiems, tiek negyvenamiesiems pastatams.

Pastato techniniame pase (apskaitos kortelėje) turi būti nurodomos statinio techninės ekonominės ir konstrukcijos charakteristikos bei jų pokyčiai po statinio kapitalinio remonto ar rekonstravimo. Pastato techniniame-energetiniame pase papildomai nurodomos statinio energetinės charakteristikos.

Pastatų techniniai-energetiniai pasai nuo 200 Eur.