Statinių techninė priežiūra

Statinio priežiūros tikslas – užtikrinti Statybos įstatymo bei statybos techninių dokumentų nustatytus esminius reikalavimus per statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę, sumažinant avarijų tikimybę, grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai.
- Prižiūrime, kad statiniai ir jų konstrukcijos būtų naudojamos nepažeidžiant projektų, statybos bei eksploatavimo normų;
- Stebime ar teisingai įvertinti ir likviduoti atsiradę statybinių konstrukcijų defektai;
- Tikriname išorės atitvarų (sienų, stogų, cokolių ir kita), pamatų ir kitų konstrukcijų drėgmę izoliuojantys įrenginiai tvarkingi (izoliacija, drenažiniai sluoksniai ir kita);
- Stebime ar tvarkingi įrenginiai, skirti vandens pašalinimui nuo statinių ir jų konstrukcijų (apskardinimai, latakai, lietvamzdžiai, įlajos, nuogrindos ir kita);
- Ar nesikaupia sniegas ir ledas prie sienų, švieslangių, langų ir kitų atitvarų vertikaliųjų paviršių, o, jam susikaupus, pasišalina nuo šio paviršiaus toliau nei 2 m atstumu;
- Atitvarų elementų sujungimo siūlėse ir kitose vietose neatsirastų pavojingų deformacijų požymių (plyšių, apsauginių sluoksnių arba ekranų pažeidimų, drenažinių latakų ar vamzdelių užakimo ir kita);

- Stebime ar pašalinti atitvarinių konstrukcijų apsauginio sluoksnio erozijos židiniai, ypač vyraujančiųjų vėjų kryptimis;

- Ar žiema neperšala konstrukcijos ir t.t.

Atstovaujame užsakovą patikrinimo metu.

Taip pat atliekame šias paslaugas:
1. Akredituota laboratorija: Sandarumo testas, sandarumo matavimai
2. Akredituota laboratorija: Akustiniai bandymai, akustiniai matavimai
3. Energetinio sertifikato išdavimas
4. Statybų techninė priežiūra
5. Statinių techninė priežiūra
6. Statybos defektų nustatymas, ekspertizės.