Elektrinio automobilio įkrovimo stotelės įrengimas name

Klausimas:
Statomame name noriu įsirengti rozetę elektrinio automobilio krovimui. Kokios yra tam rekomendacijos? Elektros gedimo atveju planuoju turėti Dyzel generatorių ir jį norėčiau pajungti prie pagrindinių namo zonų. Kaip rekomenduotina būtų jį pajungti (kad būtų greitas, kad ir rankinis pajungimas)? Kas atsitinka, atsiradus vėl elektrai, kai elektros dingimo atveju, tam tikros zonos buvo maitinamos nuo Dyzel generatoriaus?
Komentarai:
Pirmiausia rekomenduočiau pasižiūrėti ar Jūsų objekto elektros energijos pirkimo pardavimo sutartyje su AB ESO yra nurodyta bent 4-7 kW vienfazio elektros įvado atveju arba 10-15 kW, jeigu tai trifazis elektros įvadas, nes standartiniam elektromobilio įkrovikliui reikės ne mažiau kaip 3,5 kW vienfaziu įvadu (arba atitinkamai ne mažiau 11 kW elektros galios trifaziu įvadu). Jeigu Jūsų sutartyje yra nurodyta mažesnė elektros galia, tuomet yra didelė tikimybė, kad įjungus elektromobilio krovimą įvadinis automatinis jungiklis patirs perkrovą ir atsijungs, tuo pačiu nutraukdamas elektros energijos tiekimą visam Jūsų namui.
Elektros generatorių su vidaus degimo varikliu rekomenduočiau rinktis žinomų gamintojų, nes jie tarnauja patikimai ir ilgai. Patogiausia eksploatuoti, kuomet yra įrengiamas automatinis rezervo įjungimas, kuris paleidžia elektros generatorių būtiniausiems įrenginiams, o atsinaujinus normaliam elektros energijos tiekimui automatiškai išjungia elektros generatorių ir nuo jo atjungia įrenginius. Galima įrengti ir rankinį paleidimą, tačiau tokiu atveju reikia numatyti visas technines saugos priemones, kurios yra būtinos, kad dėl žmogiškos klaidos nebūtų įjungiama elektros įtampa į AB ESO elektros tinklą, dėl kurios gali nukentėti jame dirbantys žmonės arba gali būti sugadintas, pavyzdžiui, tuo metu veikiantis elektros generatorius, kuomet atsinaujina normalus elektros energijos tiekimas. Visais atvejais, kuomet elektros generatorius yra jungiamas prie statinio vidaus elektros instaliacijos tuo pačiu yra rizika, kad elektros generatoriaus įtampa gali atsirasti trečiosios šalies elektros tinkle, todėl šiam sprendimui įgyvendinti rekomenduočiau kviestis kvalifikuotą specialistą, kuris išnagrinėjęs situaciją padėtų įrengti saugią ir patikimą įrangą. Mėginant pačiam rankiniu būdu prisijungti elektros generatorių reikėtų bent jau sumontuoti ir sukomutuoti perjungiklį, kuris tik Jūsų įrenginiuose leistų įjungti tik generatorių arba tik normalų elektros energijos tiekimą iš AB ESO elektros tinklo.
Mindaugas Žiūkas, UAB "MINELEKTRIKAS"
Turite įsigyti Jūsų elektriniam automobiliui skirtą įkrovimo stotelę ir prijungti prie pastato elektros tinklo pagal gamintojo pateiktas instrukcijas ir rekomendacijas.
Jeigu įkrovimo stotelei ir pastatui reikalinga suminė elektrinė galia didesnė negu dabar skirta leistinoji naudoti galia iš elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus (AB ESO) tinklo, tada turite kreiptis į elektros skirstomųjų tinklų operatorių dėl leistinosios naudoti galios padidinimo.
Jeigu generatorius automatiškai pasileis kai dings elektros energijos tiekimas iš elektros skirstomojo tinklo, tada prie generatoriaus arba įvadiniame pastato elektros skirstymo skyde reikia įrengti automatinį perjungiklį - jeigu toks perjungiklis nesumontuotas pačiame generatoriuje.
Jeigu generatorius bus paleidžiamas ne automatiniu (rankiniu būdu), tada prie generatoriaus arba įvadiniame pastato elektros skirstymo skyde reikia įrengti rankinį perjungiklį - jeigu toks perjungiklis nesumontuotas pačiame generatoriuje.
Dingus elektros energijos tiekimui iš elektros skirstomųjų tinklų su perjungikliu prijungiamas pasato elektros tinklas (ar tinklo dalis) prie generatoriaus, kai atsinaujina elektros energijos tiekimas iš elektros skirstomųjų tinklų su perjungikliu vėl prijungiamas pasato elektros tinklas (ar tinklo dalis) prie elektros skirstomųjų tinklų.
 
Sritis:
Sritis: