Įrenginio pajungimas 2 vartotojams

Klausimas:
Kaip teisingai pajungti gręžinio siurblį 2 vartotojams nuo kiekvieno vartotojo turimo elektros skydo? Esmė ta, ar nekils problemų padavus įtampą vienu metu abiems vartotojams?
Komentarai:
Vieną vandens siurblį reikėtų prijungti tik prie vieno elektros energijos šaltinio (nes tik tuomet patikimai veiks elektros apsaugos, nekils elektrosaugos problemų ir bus tiksliai skaičiuojama sunaudota elektros energija). Šiam siurbliui rekomenduočiau sumontuoti kontrolinį elektros skaitiklį ir kiekvienam vartotojui sumontuoti po vandens skaitiklį. Tuomet žinant abiejų vandens skaitiklių rodmenis bus nesudėtinga atitinkamomis proporcijomis apskaičiuoti vandens siurblio sunaudotą elektros energijos kiekį, kuris proporcingai būtų padalinamas abiem vartotojams.
Jeigu vandens gręžinys buvo įrengiamas kooperuojat dviejų kaimynų investicijas, tuomet rekomenduočiau šio gręžinio naudojimą įforminti notariškai, kad vėliau vienam savininkų pardavus nuosavybę nekiltų papildomų vandens naudojimo rūpesčių.
Mindaugas Žiūkas, UAB "MINELEKTRIKAS"
Turėtų būti prie įrenginio įrengiamas perjungiklis, kuris neleistų vienu metu sujungti abiejų elektros tiekimo įvadų, t.y. kad elektra tiekiama vienu įvadu, o perjungus pastarasis įvadas atjungiamas ir elektra pradedama tiekti iš kito įvado.
 
Sritis:
Sritis: