Kaip nustatyti kokia atvesta elektros galia neturint dokumentų

Klausimas:
Gavau pasiūlymą įsirengti saulės elektrinę ant stogo. Tačiau jai ir specialiam skaitikliui reikalingas bent 5 kW įvado galingumas. Kai stačiau namą, tai stengiausi įsivesti tuo didesnį galingumą, nes yra 3 aukštai, visuose - po elektrinę viryklę, trifazė, elektriniai du boileriai. Taigi panašiai 1996 metais buvo galingumas įvestas 16 (ar 18) kW. Tačiau dabar ESO man tvirtina, kad mano įvadas esąs 3 kW. Aš kažkokių su elektros įvadu susijusių dokumentų pas save nerandu. Paprašiau ESO, kad jie surastų archyve įvado pridavimo dokumentą, bet po ilgesnės pertraukos man atrašė, kad jie neturi, neva saugoti privalo tik 10 metų. Galiausiai sutikau sumokėti už galingumo padidinimą, užpildžiau paraišką ir net pervedžiau pinigus. Bet vėl išrado naują problemą: kadangi tuo metu (apie 1993-1996) elektros kabelius išvedžiojom patys (privačių namų rajono bendrovė, kuri dabar jau neegzistuoja) ir pasistatėme pastotę, kurią vėliau Elektros tinklai perėmė, tai jie padidinti galios man negali, nes požeminiai kabeliai jiems nebuvo perduoti. Aš jaučiuosi apgautas, nes galia iš tiesų buvo (ir galbūt yra) visai ne tokia, kokią jie teigia. Tebestovi net 6 elektros išjungimo automatai (3 aukštams, 3 trifazėms) ir manau, kad mano įvadas yra išties pakankamas, tik nežinau, kaip tai įrodyti. Gal galėtumėte Jūs kažką patarti ar gal net ir sutvarkyti šį reikalą?
Komentarai:
Standartiniu atveju elektros tinklų nuosavybės riba tarp elektros tinklų bendrovės ir vartotojo yra nustatoma ant vartotojo įvadinio kabelio prijungimo prie elektros skaitiklio gnybtų. Paprastai visi elektros įrenginiai iki elektros skaitiklio ir elektros skaitiklis yra AB ESO nuosavybė, o įvadinis elektros kabelis ir namo vidaus elektros instaliacija yra savininko nuosavybė ir atsakomybė. Didinant elektros galią yra vertinama esamo įvadinio elektros kabelio tinkamumas perduoti naują elektros galią, tai yra vertinamas jo skerspjūvio plotas, gyslų skaičius ir kabelio ilgis. Jeigu įvadinis elektros kabelis yra tinkamas perduoti naują elektros galią, tuomet reikėtų, kad atestuotos įmonės kvalifikuotas personalas atliktų elektrinius matavimus, parengtų matavimų dokumentus ir, kartu su kitais reikalingais dokumentais, pateiktų juos AB ESO. AB ESO darbuotojai peržiūrėję ir patvirtinę pateiktus dokumentus sudarys naują elektros energijos pirkimo pardavimo sutartį su nauja elektros galia ir atliks naujai galiai perduoti reikalingus techninius pakeitimus.
Mindaugas Žiūkas, UAB "MINELEKTRIKAS"
Nesant dokumentų, kuriuose nustatyta leistinoji naudoti galia, ji prilyginama 3 kW, kai vartotojo elektros įrenginiai prijungti vienfaziu atvadu, 5 kW – trifaziu atvadu.
Jeigu elektros skirstomųjų tinklų operatorius (AB ESO) neradęs dokumentų, kuriuose Jums nustatyta leistinoji naudoti galia 16-18kW, prilygino 3kW, vadinasi pas Jus atvadas vienfazis. Vienfazio atvado atveju leistinoji naudoti galia negali būti didesnė kaip 10kW. Jeigu pas Jus yra trifazis įvadas ir yra įrengtas trifazis elektros energijos apskaitos prietaisas, tada AB ESO leistinąją naudoti galią Jums privalo prilyginti 5kW.
Nepaisant to kad skirstomųjų tinklų operatorius šiuo metu Jums skirtą leistinąją galią skaito 3kW, esami sumontuoti aut. išjungikliai gali būti skirti didesnei galiai negu 3kW, t.y. kad jeigu jums yra įrengtas elektros energijos apskaitos prietaisas tai ir toliau naudojatės elektros energija, jeigu aut. išjungikliai neišsijunginėja kai naudojate Jums reikalingą el. galią.
Skirstomųjų tinklų operatorius prieš parengdamas prijungimo paslaugos sutartį turėjo tai įvertinti. Jeigu skirstomųjų tinklų operatorius parengė prijungimo paslaugos sutartį kuri vėliau pasidarė niekinė, turėtų grąžinti sumokėtą prijungimo paslaugos įmoką (detalesnė informacija apie šalių atsakomybę nurodyta prijungimo paslaugos sutartyje).
Pasakymas, kad Jums negali padidinti leistinosios naudoti galios dėl to, kad kabeliai yra ne elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus nuosavybė yra neteisingas, nes nuosavybės ribą galima nustatyti ir transformatorinėje ant vartotojo kabelio prijungimo gnybtų.
Jeigu Jūsų kabeliai yra prijungti prie transformatorinės, vadinasi faktiškai galimas elektros energijos tiekimas Jums ir kitiems vartotojams - elektros skirstomųjų tinklų operatorius turėtų išduoti kitas prijungimo sąlygas ir pagal jas parengti naują prijungimo paslaugos sutartį.
Pažiūrėkite kokio amperažo pas Jus pastatytas įvadinis automatas (jis turi būti prieš skaitiklį), pagal jį ir žinosite kokia pas Jus galia. Bet tai nieko nekeičia, Jums reikia kažkokių dokumentų arba kitų veiksmų, kad ESO "matytų" kas ir kaip. Situacija išties nestandartinė...
Beje reiktų daugiau informacijos dėl tų požeminių kabelių, kaip suprantu ESO neturi informacijos apie požeminius kabelius kurie eina nuo pastotės iki paskirstymo spintų (ten kur stovi skaitliukai)? Jei taip, tai gal būt užtektų atestuotos įmonės kabelių varžų matavimų, principinių schemų ir pan (kitaip tariant projekto) ir tada galią galėsite pasididinti.
Bet kokiu atveju Jums geriausia išsikviesti atestuotą elektriką, kuris vietoj galės įvertinti situaciją ir patars kaip toliau elgtis.
Justinas Baranauskis, justinas79
 
Sritis:
Sritis: