Naujo vartotojo elektros tinklų prijungimas prie esamų

Klausimas:
Nusipirkome sklypą, o aplink mus yra tušti sklypai. Šiuo metu planuojame įsivesti elektrą, kurią ves iš už 200m esančios transformatorinės. Klausimas toks, ar kuomet kiti kaimynai norės vestis elektrą kaip nauji vartotojai, turės mums papildomai sumokėti, kadangi jau vesis nuo mūsų namų jau įrengtų tinklų? Ar mes galime nesutikti, kad jie vestųsi nuo mūsų, jeigu nesutinka sumokėti?
Komentarai:
Visi nauji elektros energijos vartotojai prie operatoriaus (AB ESO) elektros tinklo prijungiami vadovaujantis Energetikos ministerijos patvirtinta tvarka ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatytais įkainiais. Kiekvienu atveju galioja tam konkrečiam vartotojui pritaikyti įkainiai ir visais atvejais kiekvienas pageidaujantis prisijungti prie AB ESO tinklo privalo mokėti nustatytą įkainį tik už jam suteikiamą naujo vartotojo prijungimo paslaugą. Jeigu yra rengiamas elektros projektas, tuomet projektavimo metu nustatyta tvarka yra derinami visų suinteresuotų pusių (įskaitant kaimynus, kurie pageidauja tokios paslaugos ir kaimynus, per kurių žemę planuojamas kloti kabelis) interesai. Naujo vartotojo paslauga yra suteikiama tik tuomet, kuomet pageidaujantysis laisva valia pareiškia pageidavimą ir jį patvirtina mokėjimu už paslaugą. Vėliau pageidaujantys prisijungti prie jau sumontuotų AB ESO elektros tinklų kaimynai nieko neprivalo mokėti prieš tai jau prisijungusiems. Kiekvienam naujam vėliau prijungiamam vartotojui galioja tuo metu galiojantys ir tuo konkrečiu atveju pritaikyti įkainiai.
Jeigu jau dabar yra žinoma, kad ir kiti kaimynai pageidauja prisijungti, tuomet racionaliausia būtų jau dabar kooperuotis visiems norintiems ir vienu projektu būtų suderinti visų interesai.
Mindaugas Žiūkas, UAB "MINELEKTRIKAS"
Vartotojas ar gamintojas neįgyja nuosavybės teisių į operatoriaus nutiestus ar pertvarkytus elektros tinklus ir įrenginius, sumontuotus vartotojų ar gamintojų elektros įrenginiams prijungti prie operatoriaus elektros tinklų.
Reikėtų Jums ir Jūsų kaimynams (bent vieniems) teikti paraiškas dėl elektros įvedimo į sklypus kaip į perspektyvinį kvartalą, jeigu sklypų kvartalas atitinka perspektyvinio kvartalo įgyvendinimo kriterijus.
Ne, kaimynui Jūs įtakos daryti negalėsite jokios. Kaip naujas elektros vartotojas jungsis nuo artimiausių tinklų pagal esamus nustatytus bendrus įkainius.
 
Sritis:
Sritis:
 
Klausk
eksperto