Varžų matavimo atlikimas

Klausimas:
Norėčiau pasiaiškinti ar įvadinio kabelio skersmens matavimas, skaitosi varžų matavimas? Jei ne, tai kas turėtų tai padaryti? Gal galite parašykite kiek dabar kainuoja el. galios padidinimas 7 kW ir trifazio įvado įvedimas? Turime vienfazį įvadą su 3 kW. Parašiau paraišką, bet nieko konkretaus neparašė tik tipinę sutartį pakišo, net netikrinę paraiškos patvirtino.
Komentarai:
Elektriniai kabelio izoliacijos ir apsauginio įžeminimo kontaktų matavimai yra atliekami su sertifikuotu, metrologinę patikrą praėjusiu matavimo prietaisu ir matavimų rezultatai yra surašomi į matavimų protokolus. Kartu su matavimų protokolais yra pridedami ir kiti reikalingi dokumentai, kurie yra pateikiami Valstybinei energetikos inspekcijai pažymai apie elektros įrenginių patikrinimo būklę gauti. Kabelio skerspjūvio plotas, kuris turi būti pakankamo dydžio konkrečiam atvejui, taip pat yra nurodomas matavimų dokumentuose. Matavimus gali atlikti tik atestuotos įmonės atitinkamą kvalifikaciją šiam darbui atlikti turintys darbuotojai. Dėl galios padidinimo reikėtų kreiptis į artimiausią AB ESO klientų aptarnavimo centrą arba pateikti prašymą prisijungus www.manogile.lt
Mindaugas Žiūkas, UAB "MINELEKTRIKAS"
Elektrinių parametrų (varžų) matavimai apima: kabelių izoliacijos varžų matavimus; įžeminimo įrenginių (įžemintuvų) įžeminimo varžų matavimus; įžeminimo įrenginių kontaktinių jungčių pereinamųjų varžų matavimus; trumpojo jungimo srovių matavimus; skirtuminės srovės apsaugų (srovės nuotėkio rėlių) tikrinimus.
Pagal kabelio gyslų skerspjūvio plotą vertinama ar kabelis bus tinkamas numatomai naudoti elektrinei galiai.
Elektrinių parametrų (varžų) matavimus gali atlikti asmuo (fizinis arba juridinis) turintis Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą galiojantį atestatą tokiems darbams atlikti.
Jeigu yra parengta prijungimo paslaugos sutartis, tai joje turi būti nurodyta prijungimo paslaugos kaina (už elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus AB ESO nuosavybės riboje esančių elektros įrenginių montavimą ir/ar pertvarkymą) ir kaip ji buvo apskaičiuota.
Varžų matavimams turite samdyti atestuotą įmonę ar elektriką. Niekas kabelio nematuoja - jo storis paprastai yra užrašytas ant kabelio arba elektrikas tiesiog pažiūrėjęs pasakys kokio storio yra pas jus kabelis ir ar tinkamas galios padidinimui. Jei netinkamas - turėsite pasikloti naują kabelį jei norite pasididinti galią. Bet kokiu atveju turite pas save kviestis atestuotą elektriką ir jis visą informaciją jums suteiks.
Justinas Baranauskis, justinas79
 
Sritis:
Sritis: