Ar gali kaimynai atsivesti sau elektrą nuo mano spintos

Klausimas:
Iki sklypo buvo atvesta elektra ir pastatyta elektros spinta. Teko sumokėti nemažai. Dar atsirado kaimynų, kurie nemokamai nori atvesti elektrą iki savo sklypo nuo mano spintos. Ar jie gali, jeigu aš nesutinku?
Komentarai:
Visi nauji elektros energijos vartotojai yra prijungiami prie AB ESO elektros tinklo Ūkio ministerijos nustatyta tvarka. Visų naujai prijungiamų elektros vartotojų prijungimo paslaugos kaina yra skaičiuojama vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatyta tvarka, pagal kurią mažesnę dalį paslaugos kainos apmoka vartotojas, didesnę - elektros tinklo operatorius (AB ESO). Kuomet AB ESO išrašo techninės sąlygas dažnu atveju būna rengiamas projektas ir projekto rengimo metu atliekami visi reikalingi suderinimai ir gaunamas statybos leidimas. Įvykdžius projekte numatytus darbus elektros tinklo atsakomybės riba tarp vartotojo ir operatoriaus yra nustatoma ant vartotojo kabelio prijungimo prie elektros skaitiklio gnybtų. Vartotojui nuosavybės teise priklauso įvadinis elektros kabelis ir jo pastatuose esantis vidaus elektros tinklas (vidaus elektros instaliacija), o AB ESO nuosavybės teise priklauso elektros apskaitos skydas ir visa likusi elektros tinklo infrastruktūra, kuri reikalinga tiekti elektros energiją vartotojui. Prijungiant kitą naują vartotoją AB ESO vėl išrašo technines sąlygas, įvertinant esamą infrastruktūrą ir, jeigu reikia, priklausomai nuo planuojamos naujai prijungti elektros galios, vėl nurodoma rengti projektą. Kadangi visas tinklas iki elektros apskaitos skydo yra AB ESO nuosavybė, todėl nustatyta tvarka prijungimo sąlygas nustato AB ESO. Papildomai derinti su prieš tai prijungtais vartotojais reikia tik tuomet, jeigu naujai prijungiamo vartotojo elektros kabelis ar kita infrastruktūra planuojama montuoti prieš tai prijungto vartotojo žemės sklype.
Mindaugas Žiūkas, UAB "MINELEKTRIKAS"
Jeigu elektros skirstomoji/apskaitų spinta yra Jūsų nuosavybė tada be Jūsų sutikimo kiti vartotojai (kaimynai) negali prisijungti prie tos spintos.
Jeigu spinta yra elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus (AB ESO) nuosavybė, tai Jūs negalite uždrausti kitiems vartotojams prisijungti prie tos spintos. Nesvarbu jog Jūs sumokėjote elektros skirstomųjų tinklų operatoriui (AB ESO) prijungimo paslaugos mokestį - Jūs dėl to neįgyjate nuosavybės teisių į elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus (AB ESO) nutiestus ar pertvarkytus elektros tinklus.
Jeigu Jūsų sklype nėra nustatytas servitutas elektros tinklams tiesti, tada galite nesutikti jog Jūsų sklype bus klojami naujų vartotojų (kaimynų) arba nauji elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus (AB ESO) kabeliai.
Jeigu spinta priklauso elektros skirstomųjų tinklų operatoriui (AB ESO), tai nauji vartotojai (kaimynai) prie esamos spintos negalės nemokamai prisijungti, jie turės elektros skirstomųjų tinklų operatoriui (AB ESO) sumokėti prijungimo paslaugos mokestį.
Jūsų ir ESO nuosavybės riba nustatoma ant gnybtų, esančių el. spintoje už el. skaitiklio.
T.y., spinta yra ESO nuosavybė. Jūsų kaimynai, norėdami elektros įvado turi kreiptis į ESO su prašymų išduoti tech. sąlygas prijungimui. Jeigu jie jas gavo, tuomet jiems Jūsų sutikimo nereikia. Tačiau! Jeigu Jūsų kaimynai privalo tiesti kabelį iki el. spintos ir šis kabelis patenka į Jūsų sklypo zoną - jiems yra būtinas Jūsų sutikimas.
Edmundas, Edgama, UAB
Kaimynai turi pilną teisę prisijungti prie Jūsų elektros spintos.
 
Sritis:
Sritis: