Akustiniai matavimai

Pripažįstant pastatą tinkamu naudoti turi būti nustatyta jo ar jo dalių faktinė garso klasė (A, B, C, D, E). Garso klasei nustatyti atliekami natūriniai akustiniai matavimai. Jų metu išmatuojamos ore sklindančio garso izoliavimo, smūgio garso izoliavimo, aidėjimo trukmės ir aplinkos triukšmo rodiklių vertės.

UAB Akustinių tyrimo centro atliekami natūriniai akustiniai matavimai (pastato garso klasifikavimas) Jums padės tai užtikrinti.