Stogų dengimas nendrėmis

75 EUR/m²

Nendriniai stogai

40 EUR/m²

Nendrinio stogo dengimas

40 EUR/m²

Nendrinių stogų dengimas

35 EUR/m²

Nendrinio stogo dengimas

35 EUR/m²

Stogų dengimas impregnuotų nendrių pluoštu

45 EUR/m²