Priešgaisrinių durų paskirtis

Klausimas:
Kokia yra priešgaisrinių durų paskirtis? Kur jas galima, patariama naudoti?
Komentarai:
Priešgaisrinės durys skirtos atskirti vieną patalpą nuo kitos bei sustabdyti ugnies plitimą gaisro atveju. Priešgaisrinės durys statomos visuomeninės arba komercinės paskirties patalpose, viešbučiuose, sandėliuose, gamybinės paskirties patalpose. t.t. Jos yra būtinos ir individualiuose namuose, kad atskirti gyvenamą patalpą nuo garažo ar katilinės, taip pat garažą nuo katilinės.
Priešgaisrinių durų poreikis, priešgaisringumo klasė ir jų įrengimo vieta paprastai nurodoma pastato projekte.
Priešgaisrinių durų paskirtis yra ugnies plitimo sustabdymas. Ugnies plitimo apribojimas. Priešgaisrinės durys sertifikuojamos ugnies plitimo sulaikymo laikui. PVZ:. EI30 (30min. durys atlaikys ugnį) iki atvyks priešgaisrinė tarnyba. EI2 60 (60min. nežiūrint iš kurios pusės gaisras, durys atlaikys ugnį) iki atvyks priešgaisrines tarnybos. Priešgaisrinių durų poreikį, bei ugnies atsparumo laiką parenka architektai projektuojant pastatą. Tokias duris patartina montuoti iš/į patalpas kuriose padidinta ugnies rizika (katilinės, garažai, dirbtuvės, elektros skydinės, techninės patalpos, sandėliukai).
Klausk
eksperto