Rekuperatoriaus montavimas nešildomose patalpose

Klausimas:
Ar rekuperatorių būtina montuoti šildomosiose patalpose? Planuojame įrengti vėdinamą (nešildomą) pastogę. Ar galima būtų ten montuoti rekuperatorių ir išvedžioti vamzdynus?
Komentarai:
Kai kuriuos rekuperatorių modelius (įskaitant EFFECTER) galima pastatyti palėpėje, ant stogo, fasado ar balkono. Šiuo atveju reikalinga oro kanalų šilumos izoliacija. Bet kokiu atveju dalis, kuri yra nešildomoje patalpoje.
Viktor, EFFECTER.eu
Tradicinės ortakinės rekuperacinės sistemos dažniausiai taip ir įrengiamos. Tik reikėtų pasirūpinti arba pastogės apšiltinimu, arba pačio įrenginio ir ortakių apšiltinimu.
Atsakant į Jūsų klausimą - taip. Rekuperatoriai daugumoje gaminami su izoliuotu korpusu, vėsi aplinka jiems nėra pavojinga. Rotacinio tipo šilumokaitį turinčius rekuperatorius galima montuoti netgi lauke, pvz. ant pastato stogo. Vedžiojant ortakius vėsioje patalpoje, juos papildomai reikės izoliuoti, kad nesusidarytų kondensatas.
Arūnas Tuska, Onninen
Rekuperatoriai dažniausiai yra montuojami palėpėse, katilinėse ir tamsiuose kambariuose. Mūsų rekuperatoriai turi apsaugą nuo užšalimo yra įmontuoti davikliai ir jiems davus signalą - įsijungia šildytuvas, be to nėra kondensato, todėl šaltis nėra baisiausias kriterijus.
Ekspertai.lt
Kaip rekuperatorių taip ir ortakius galima montuoti nešildomose patalpose, tik tuomet padidėja šilumos nuostoliai. Pvz. jei lauke yra 0 C, ortakiai nešildomoje palėpėje yra izoliuoti 50 mm storio mineralinės vatos dembliais (su folija). Priklausomai nuo atšakos ilgio paduodamo oro temperatūra krenta 1-2.5 C. Tas pats su ištraukiamu oru. Iš viso vidutiniškai prarandama ~3 C, t. y. - 15% šilumos. Geriau montuoti šiltose patalpose. Tuomet ortakių galima iš viso neizoliuoti. Be to, įrenginio aptarnavimas bus ne toks komplikuotas.
Eduardas, Ekspertai.lt
 
Sritis:
Sritis:
 
Klausk
eksperto