Trinkelių dangos atstumas iki kaimyno sklypo

Klausimas:
Ar yra STR reikalavimai trinkelių dangos atstumams iki kaimyno sklypo? T.y. ar galima kloti trinkeles iki pat tvoros su kaimynų? Ar visgi turi būti paliktas kažkoks atstumas, pvz. vandens nubėgimui? Norėtųsi gauti nuorodą į konkretų STR straipsnį, jeigu žinote.
Komentarai:
1m nuo sklypo ribos yra reikalavimas trinkelių dangos klojimui.
Lauras Paulauskas, Architektas Lauras Paulauskas
Taip yra reikalavimas, kokiu minimaliu atstumu iki sklypo ribos turi būti klojamos kietos dangos (trinkelės) be kaimyninio sklypo savininkų raštiško sutikimo. Kietos kiemo dangos tai yra aikštelės (automobilių parkavimo aikštelės, takai), kurie, vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „STATINIŲ KLASIFIKAVIMAS“ septintojo skirsnio 12 punktu, yra priskiriami kitiems inžineriniams statiniams. Minimalų atstumą iki sklypo ribos reglamentuoja reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Vadovaujantis pastarojo reglamento 7 priedo 3 punktu, minimalus atstumas iki sklypo ribos nuo inžinerinio statinio yra 1m.
Kristina Rašimienė, Ekspertai.lt
 
Sritis:
Sritis: