Gartraukio pajungimas į rekuperacijos sistemą

Klausimas:
Statome A+ klasės namą. Projekte yra nurodytos 2 vietos ventiliacijai - viena vonioje, kita virtuvėje (gartraukis). Taip pat bus alsuoklis. Planuojame įsirengti rekuperacijos sistemą, todėl noriu sužinoti, ar visi šie dalykai bus kažkaip pajungiami į rekuperaciją, ar turi būti vedami į stogą? Vedant į stogą turbūt susidarys papildomi šalčio tiltai, kas netinka A+ klasei. Prašau pakomentuokite.
Komentarai:
Rekuperacinės sistemos ortakiai į lauką oro tiekimui ir šalinimui gali būti įrengti per sieną, nereikia vesti į stogą. Oro kanalai einantys į stogą iš vonios patalpos turi būti užsandarinti, orą iš šių patalpų šalins rekpuperatorius. Gartraukį taip pat galima pajungti prie rekuperatoriaus, tuomet nelieka jokių papildomų oro kanalų ir šalčio tiltų.
Marius Raulinaitis, UAB IDV Group
Deja bet ne, rekuperacija jungiama atskirai. Vonią dar galėtų apjungti, bet virtuvės gartraukio su alsuokliu ne, o rekuperacijai būtų daromos naujos skylės lauko pertvarose. Dėl papildomų dviejų anųjų angų klasę pasieksite, nes rekuperacija atgaus šilumą, kas ir pakels namo efektyvumą.
Gabrielius, Specdarbai.lt
Teoriniu šilumos taupymo požiūriu name visai neturėtų būti jokių perteklinių angų į lauką, išskyrus rekuperacinės vėdinimo sistemos.
Bet, deja, realiame gyvenime tų angų vis tik prireikia.
Vonios patalpa paprastai jungiama prie rekuperacinės vėdinimo sistemos ir padeda pašalinti perteklinę drėgmę.
Virtuvėje viryklės gartraukį kaip tik nerekomenduojama jungti į rekuperacinę vėdinimo sistemą, nes ten šalinama daug riebalų. Kad ir kokie geri būtų gartraukio riebalų filtrai, jie vis tiek negali 100 proc. sulaikyti riebalų. Taigi, jeigu gartraukis būtų jungiamas į rekuperacinio vėdinimo sistemą, ji būtinai bus užteršiama riebalais su įvairiomis nemaloniomis pasekmėmis (o po kurio trumpo laiko dar ir gana brangiomis).
Dar vienas momentas, kad gartraukio ištraukiamas oro srautas būna gana didelis 200-600 m3/h. Palyginus normalaus dydžio name vėdinimo sistemos oro srautas paprastai neviršija 200 m3/h. Taigi, įvedus gartraukį į rekuperacinio vėdinimo sistemą, pastaroji dar būtų ir išbalansuojama ir klausimas ar galėtų užtikrinti norimą gana didelį oro srautą.
Taigi, gartraukį galima atskirai išvesti į lauką. Jo veikimo atveju vis tiek būtų išbalansuojama vėdinimo sistema. o kur dar šalčio atžvilgiu vos ne atvira anga į lauką.
Atkreipiu dėmesį, kad gartraukio išvedimas į lauką niekaip neįtakoja namo sandarumo matavimo ir A+ klasės gavimo. Todėl, kad matavimo metu visos tokios angos užsandarinamos. Pastato sandarumo matavimo tikslas yra patikrinti pačių konstrukcijų sandarumą, nevertinant angų į lauką įtakos.
Taupiuose namuose naudojamas sprendimas uždaro ciklo gartraukiai, kurie šalina orą ne į lauką, o pučia į pastato vidų. Tas traukiamas oras yra tik filtruojamas. Tokiu būdu neišbalansuojama vėdinimo sistema ir išvengiama šalčio tiltų iš lauko.
Yra tik dar vienas vėdinimo sistemos apribojimas, kad negalima jungti katilinės patalpos oro į bendrą namo vėdinimo sistemą. Katilinė turi turėti savo atskirą, nepriklausomą vėdinimą (jeigu reikia, pvz, dujinės katilinės atveju). Aišku, tai nedraudžia katilinėje pakabinti pačio rekuperatoriaus. svarbu, kad nebūtų imamas oras iš katilinės.
Dr. Arūnas Stikliūnas, Gilius ir Ko, UAB
Vonios ir tualetų vėdinimas gali būti jungiamas į bendrą rekuperacinę sistemą.
Gartraukį taip pat yra galimybė pajungti į bendrą sistemą, tačiau tuomet reikalingas gartraukis su anglies filtrais. Taip pat šiuo metu populiarėja recirkuliaciniai gartraukiai, kurie įjungiami gaminant maistą, traukia užterštą orą, jį išvalo anglies filtrais ir grąžina atgal į patalpą. Tokiai sistemai nereikia papildomų ortakių nuo gartraukio.
Ugnė, UAB Climpro