Leistinas atstumas medžiams sodinti

Klausimas:
Ar kaimynas gali liepti nupjauti medį, jei jis auga 2,3 m atstumu iki jo sklypo?
Komentarai:
Kad kaimynas neturėtų teisės reikšti nepasitenkinimo, beržas turėtų augti ne mažesniu nei 3 m atstumu nuo kaimyno sklypo ribos. Esant tokiai padėčiai, kai medis yra pasodintas 2,3 m atstumu nuo kaimynų, jo aukštis turėtų būti ne didesnis nei 3 m.
 
Sritis:
Sritis: