Labai girdisi triukšmas iš žemesnių ir šoninių butų

Klausimas:
Gyvename naujame bute ir kiek man žinoma, jame yra B tipo garso izoliacija. Gyvename viršutiniame aukšte, tačiau labai girdisi triukšmas iš žemesnių ir šoninių butų. Tas triukšmas būna dvejopas: girdisi bildesiai ir garsai pro ventiliacines angas ir labai girdisi kaimynų (spėčiau šone) vaikščiojimas miegamajame. Tas garsas gal net ne visai garsas, o lyg vibracija pereinanti per mūsų buto grindis bei sienas. Klausimas - ar įmanomas kažkoks ne per daug invazinis sprendimas, nes butas jau įrengtas?
Komentarai:
Pro ortakius sklindantį garsą galėtų izoliuoti ortakių triukšmo slopintuvai. O smūgio garso izoliavimui (girdimi vaikščiojimai, baldų stumdymai) svarbu, kad išlyginamasis betono sluoksnis būtų kokybiškai atskirti nuo nešančių sienų ir neperduotų smūgio garsą į nešančias konstrukcijas, kuriomis garsas nukeliauja į kaimyninius butus. Tai efektyviausiai smūgio garsą slopina išlyginamojo sluoksnio atskyrimas nuo sienų, jei tai nėra atlikta arba kilimas/kiliminė danga (kaimynų butuose).
 
Sritis:
Sritis: