Geodezinių matavimų atlikimas dalinant sklypą

Klausimas:
Ar prieš dalinant sklypą į kelias dalis reikia atlikti geodezinius matavimus?
Komentarai:
Rengiant sklypo padalinimo projektą jokie teisės aktai nereikalauja bendro sklypo kadastrinių (geodezinių) matavimų, tik naujai suformuotiems sklypams privaloma atlikti kadastrinius matavimus, tačiau projektą tikrinančios ir tvirtinančios institucijos dažniausiai reikalauja visam sklypui (kuris dalinamas) atlikti matavimus. Tam yra gan svarios priežastys: jei sklypas turi tik preliminarius matavimus, jo ribos nėra tiksliai nustatytos, nėra sklypo posūkio taškų koordinačių valstybinėje sistemoje, sklypo konfigūracija nėra visai tiksli, linijų ilgiai apytiksliai, be to ir bendras plotas atlikus geodezinius matavimus gali šiek tiek skirtis nuo registrų centre įregistruoto (atliekant kadastrinius matavimus plotas patikslinamas). Projektuoti naujus sklypus tokiame neapibrėžtame sklype daug kam ir atrodo nelogiška. Kitas dalykas - atliekant kadastrinius matavimus visam sklypui, atliekamos kai kurios procedūros, kurių nebereikėtų atliekant matavimus naujai suformuotiems sklypams atlikti - ribų suderinimas su gretimų sklypų savininkais, tuo pačiu pašalinamos ir galimos problemos suformavus naujus sklypus, projektuojama jau sklype, kurio išorinės ribos jau nebegali keistis (jos užfiksuotos kadastro žemėlapyje). Be to rengiant projektą, patogiausia yra iš karto nusistatyti išorinę ribą (atlikti matavimus), o jau paskui projektuoti tikrose ribose, taigi bedros ribos užregistravimas tėra tik papildomo plano atspausdinimas ir bylos suformavimas, kuri pateikiama žemėtvarkos skyriui ir realiai beveik nepadidina darbų kaštų ir visa tai galima atlikti lygiagrečiai - t.y. rengti padalinimo projektą ir tuo pačiu metu pateikti bendrą ribą tvirtinti žemėtvarkos skyriui.
Giedrius Marcišauskas, Geodezinių matavimų įmonė "G.M."
Norint padalinti žemės sklypą į kelis, reikalingas tik projektinis pasiūlymas ir prašymas Nacionalinės žemės tarnybos vietiniam skyriui (jei žemės sklypas yra žemės ūkio paskirties) arba savivaldybės administracijai (jei žemės sklypas kitos paskirties) su tiksliais plotais, į kokius jie bus padalinti, kad gaut leidimą vykdyt padalijimo procedūrai. Neturint kadastriškai (geodeziškai) išmatuoto sklypo ploto, tai padaryt (pateikt projektinį pasiūlymą) neįmanoma, todėl kadastrinis (geodeziškai išmatuotas) žemės sklypo planas būtinas.
Z.Saldauskas, NT matininkai, UAB
Įstatymas leidžia daryti padalijimo projektą be kadastrinių matavimų. Bet patirtis rodo, kad dažniausiai sklypo plotas skiriasi nuo preliminarių matavimų ir tam, kad išvengti nemalonumų, geriau atlikti sklypo kadastrinius matavimus. Tokiu atveju bus dalinamas realus plotas.
Ekspertai.lt
 
Sritis:
Sritis: