Kada reikia topografinės nuotraukos

Klausimas:
Kokiu tikslu yra daromos topografinės nuotraukos? Ar jos yra būtinos?
Komentarai:
Topografinės nuotraukos daromos: statant statinius, kuriems reikalingas statybos leidimas, tiesiant komunikacijas, kelius, keičiant paskirtį, atliekant formavimo - pertvarkymo, kaimo plėtros projektus ir kitais atvejais.
Artūras Želnys, UAB Zemindar
Tikslios topografinės nuotraukos atvaizduoja dabartinę žemės sklypo situaciją, žemės reljefą ir požemines komunikacijas. Topografiniai planai reikalingi, norint įgyvendinti bet kokius projektavimo darbus. Jų parengimui būtini žemės sklypo nuosavybės teisės dokumentai, geodezinis žemės sklypo planas ir žemės sklypo registraciją patvirtinantis dokumentas. Parengtas planas galioja vienerius metus.
Marius, UAB GeoForta
Topografinės nuotraukos daromos projektavimo tikslams - statinių, požeminių tinklų, pastatų projektavimui. Jei statiniams statyti nereikia projekto (I-os kategorijos nesudėtingi statiniai), tai tuomet ir topografinės nuotraukos nereikia.
Topografinė nuotrauka yra reikalinga projektuojant statinius, juos rekonstruojant.
Projektuojant inžinerinius tinklus.
Prieš atliekant sklypų projektavimo darbus (detaliuosius planus, formavimo-pertvarkymo projektus miestų, miestelių teritorijose).
 
Sritis:
Sritis: