Ar reikia samdyti techninę priežiūrą ir vesti darbų žurnalą

Klausimas:
Kokia dabar yra statybų tvarka, ar vis dar reikia samdyti techninę priežiūrą, vesti darbų žurnalą ir pranešti VDI apie darbų pradžią? Girdėjau, kad viso to jau nereikia, užtenka gauti statybų leidimą ir galima pradėti statybas.
Komentarai:
Statybos leidimui gauti nereikia sutarties su technine priežiūra, tačiau fiksuojant namo baigtumą statybos inspekcijoje, techninis prižiūrėtojas yra būtinas. Darbų žurnalas taip pat turi būti pildomas.
Informaciją apie visą tvarką galite rasti Aplinkos Ministerijos svetainėje. Ten skelbiami statybos techniniai reglamentai STR.
Statybas galima vykdyti samdant rangovą, ūkio arba mišriu būdais.

Statant ūkio būdu statybos darbai atliekami ir tinkamas naudoti statinys sukuriamas statytojo rizika, nesudarius rangos sutarties, naudojant statytojo darbo jėgą, jam priklausančius statybos produktus, įrenginius.

Jeigu statytojas vykdo statybą ūkio būdu, jis turi Statybos įstatymo nustatytas tiek statytojo, tiek rangovo pareigas ir teises. Statybos darbų žurnalo pildymas - rangovo (statant ūkio būdu - statytojo) pareiga.

Tačiau nuo 2014 m. pradžios statybos darbų žurnalo galima nepildyti ne didesnių kaip 500 m2 bendrojo ploto vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų, pagalbinio ūkio paskirties pastatų statybos ūkio būdu atvejais.

Šiais atvejais galioja teisės aktų reikalavimai paskirti ar pasamdyti statybos darbų vadovą ir statinio statybos techninį prižiūrėtoją (negali abiejų specialistų pareigų atlikti tas pats asmuo).

Be to statytojas turi prievolę pateikti informaciją apie rangovo pasamdymą, taip pat pagrindinių statybos sričių vadovų (statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninės priežiūros vadovo) pasamdymą ar paskyrimą (po 2010 m. spalio 10 d.).
Laura, Ekspertai.lt
Techninis prižiūrėtojas reikalingas, statybos žurnalas taip pat. Apie pradėtą statybą reikia pranešti statybos inspekcijai.
Kristina Rašimienė, Ekspertai.lt
 
Sritis:
Sritis: