Pastato pripažinimas avariniu

Klausimas:
Nuosavoje sodyboje ant griūties ribos klojimas ir kitas ūkinis pastatas. Kur kreiptis dėl pastatų statuso nustatymo <AVARINIAI> ar kitaip?
Komentarai:
Jums reikėtų atlikti statinio techninės būklės vertinimą (ekspertizę), kurios metu bus įvertinta esama pastato būklė. Tai gali atlikti Jūsų samdomi ekspertai. Daugiau informacijos STR STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖ IR STATINIO EKSPERTIZĖ.
Justas Januševičius, A+I STUDIO
 
Sritis:
Sritis: