Statybų sąmatinių skaičiavimų patikra

Klausimas:
Kas sudaro statybų biudžeto/sąmatinių skaičiavimų patikrą/monitoringą?
Komentarai:
Statybų biudžeto, sąmatinių skaičiavimų patikrą sudaro šie elementai:
Finansinė investicijų į nekilnojamąjį turtą kontrolė;
Banko suteikto kredito tikslingo panaudojimo kontrolė;
Statybų proceso biudžeto ir darbo grafiko kontrolė;
Projekto biudžeto, statybos sąmatų analizė bei įvertinimas;
Išvadų apie vykdomus ir/ar įvykdytus statybos darbus pateikimas;
Statyboje naudojamų medžiagų ir darbų kainų atitikimo vidutinėms rinkos kainoms įvertinimas;
Statybvietėje pildomos techninės dokumentacijos atitikimo STR keliamiems reikalavimams vertinimas;
Rekomendacijų dėl tolimesnės statybos eigos pateikimas;
Statybų monitoringas nėra tiesioginė statybos darbų techninė priežiūra.
 
Sritis:
Sritis: