Vandentiekio šulinio įrengimas nesilaikant projekto

Klausimas:
Mikrorajone tiesia vandentiekį ir manome, įrengiant vandentiekio šulinį nesilaikoma projekto. Pagal sutartį, kai vandentiekio šulinys yra ant įvažiavimo, turi būti ketaus dangtis ir apsauginis gelžbetonio žiedas. O dabar daro pagal supaprastintas technines sąlygas, tai įkasė tik „kapą", nei žiedo, nei dangčio nežada dėti. Ar taip gali būti, ar reikia ieškoti teisybės?
Komentarai:
Statinio statybos darbai, vadovaujantis galiojančia teise, privalo būti vykdomi laikantis statinio Techninio ir/ar darbo projekto (toliau - projektas) reikalavimų. Projektas yra derinamas su įgaliotomis institucijomis, gaunamas leidimas statybai, statybos proceso atitikimą projektui ir normatyviniams aktams kontroliuoja statinio statybos techninė priežiūra. Atsižvelgiant į tai, kokie sprendiniai yra priimti projekte, tokie sprendimai ir įgyvendinami statybos procese. Jei jie neatitinka projekto reikalavimų, jūs turite pilną teisę pareikšti pretenziją Statytojui.
Taip negali būti. Kadangi tame šulinyje turi būti ir vandens išjungimo sklendė, jei daro be jos ir be šulinio, reikalui esant turėsite gadinti kelio dangą, norėdami pasiekti irangą, taigi bus daug problemų. Kita vertus tokiai įrangai esant žemėje, per kurią važinėja transportas, legva išeit iš rikiuotės dėl grunto deformacijų. Jei kitaip nepavyksta susitarti su darbus atliekančia įmone, labai patariu žiedą ir dangtį įsirengti savo lėšom arba reikalauti per teismus (bet gali ilgai trukti).
 
Sritis:
Sritis: