Mažiausias statinių atstumas nuo sklypo ribos

Klausimas:
Turiu sodo namelį 6a sklype, noriu statyti priestatą. Koks turi būti mažiausias atstumas nuo sklypo ribos iš pietų pusės. Ar galima palikti tik kokį 1 metrą? Ar reikalingas kaimynų sutikimas?
Komentarai:
Jei nori palikti 1m, reikalingas kaimyno notariškas sutikimas ir visų pirma projektas pastato rekonstrukcijai.
Galbūt, priklausomai, nuo projekto būtų įmanoma praeiti su supaprastintu projektu, bet čia jau reikia pamatyti popierius ir išgirsti Jūsų pageidavimus.
Privalomas pastato atstumas nuo sklypo ribos 3m iš visų pusių. Jeigu kaimynas duoda raštišką sutikimą (notarinį)tuomet galima statyti arčiau tiek kiek parašyta kaimyno sutikime.
Minimalus atstumas turi buti 3 m, arba gavus kaimyno sutikimą, kad ir ant sklypo ribos. Tačiau turite laikytis reglamentinių priešgaisrinių atstumu tarp jūsų ir kaimyno pastatų.
Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Bendruoju atveju, mažiausi atstumai nuo pastatų (priestatų) iki 8,5 m aukščio – ne mažesnis kaip 3,0 m iki sklypo ribos. Aukštesniems pastatams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Šis atstumas gali būti sumažintas, jei gautas gretimo sklypo savininko sutikimas raštu (patvirtintas norariškai). Bet kuriuo atveju turi būti išlaikomi ir priešgaisriniai atstumai tarp pastatų esančių gretimuose sklypuose. Priešgaisrinis atstumas priklauso nuo pastatų konstrukcijų ir gali svyruoti nuo 6,0 m iki 8,0 m ar net 15,0 m. Tiksliai pasakyti atstumą galimą tik įvertinus gretimuose sklypuose esančius pastatus. Atlikus skaičiavimus galima pagrįsti ir mažesnį priešgaisrinį atstumą tarp gretimuose sklypuose stovinčių pastatų, tačiau mažesnis atstumas iki sklypo ribos nei 3,0 m galimas tik gavus rašytinį kaimyninio sklypo sąvininko sutikimą.
Mantas, UAB "Archas"
Mažiausias atstumas nuo pastato iki sklypo ribos turi būti 3 metrai, kitu atveju reikalingas kaimyno notariškai patvirtintas sutikimas, be to, kas yra labai svarbu, reikia įvertinti ar yra išlaikomi priešgaisriniai atstumai tarp pastatų (minimum 6 metrai, jei pastatai pirmos ugniaatsparumo klasės) ir t. t.
Pagal LR teisės aktus, minimalus atstumas nuo pastato stogo konstrukcijos iki sklypo ribos yra trys metrai, neišlaikant minimalaus atstumo būtinas gretimo sklypo savininko sutikimas patvirtintas seniūno ar notaro. Bet kuriuo atveju turi būti išlaikomi priešgaisriniai atstumai tarp pastatų.
Karolis Baršauskas, Ekspertai.lt
 
Sritis:
Sritis: