Kuo skiriasi namo sandarumo testas ir termovizija

Klausimas:
Kreipiuosi dėl namo sandarumo testo ir termovizijos. Galbūt galite paaiškinti kuo skiriasi šie du dalykai? Ir kada jie yra atliekami? Kokiame stovyje turi būti namas? Namas 80kv.m, energingumo klasė B, šiuo metu namas dar statomas. Domina ir įmonės, kurios tai atliktų Klaipėdoje.
Komentarai:
Sandarumo bandymas – viso pastato sandarumo išmatavimas ir visų nesandarių vietų nustatymas.
Namo sandarumo bandymo metu nustatomas bendras namo sandarumas. Atlikus bandymą, gaunamas rezultatas (oro kaita per valandą sudarius 50 Pa slėgio skirtumą tarp pastato vidaus ir išorės). Šis rezultatas palyginamas su teisės aktuose nurodytomis norminėmis reikšmėmis. Taip sužinoma namas sandarus ar ne. Bandymo metu galime surasti konkrečias nesandarias vietas stoge, perdangoje, sienose, languose, .... Suteikiame rekomendacijas kaip šias vietas sandarinti. Geriausia sandarumo bandymą atlikti kai pastatas yra be vidaus apdailos ir visi orą izoliuojantys sluoksniai (garų izoliacinės plėvelės, langų garų izoliacinės juostos, ....) yra neuždengti. Būtų geriau, jei oro temperatūrų skirtumas tarp pastato viduje ir išorės būtų bent 10 laipsnių. Tokiu atveju dalį nesandarių vietų nustatymą galima atlikti termovizoriumi. Taip pat nesandarių vietų paieška atliekame dūmų generatoriumi, anemometru ar tiesiog jaučiama ranka. B energinės klasės pastatui sandarumo bandymas nebūtinas. Paprastai daugiau naudos teikia sandarumo bandymas, nes termovizorių į bandymą visada atsivežame ir reikiamas vietas apžiūrime.

Termovizija – paviršiaus temperatūrų atvaizdavimas nuotraukoje. Pagal šių temperatūrų pasiskirstymą daromos išvados ar tai yra termoizoliacijos defektas, ar nesandarumas, ar šiluminis tiltelis, ar drėgna pastato dalis, ar šiaip netolygiai įšilusi pastato dalis. Galį būti vien ir kita. Skirtingi specialistai gali skirtingai interpretuoti tai ką mato ir sunku daryti išvadą ar tai yra defektas.
Atliekant termoviziją pastato sandarumo neišmatuosime. Nesandarias vietas galima aptikti, bet labai ribotai, nes daug kas priklauso nuo vėjo greičio ir krypties. Pageidautina, kad pastate būtų ištraukiamoji ventiliacija. Ją įjungus tyrimas tampa informatyvesnis. Atliekant termoviziją negali saulė šviesti į pastatą (jei buvo apšviestas, tai turi praeiti tam tikras laiko tarpas, kad būtų galima atlikti tyrimą), temperatūrų skirtumas tarp vidaus ir laiko turi būti mažiausiai 20 laipsnių ir šis skirtumas turi būti kuo pastovesnis tam tikrą laiką.
Romas Rakštys, TERMAS, UAB
Sandarumo testas atliekamas norint gauti A klasės sertifikatą. Arba namo trūkumų nustatymui. Termovizija taip pat atliekama namo defektų nustatymui. Geriausia viską atlikti kol nėra pilnos apdailos, kadangi jai atrandami defektai, galima juos pasitvarkyti dar.
Sandarumo matavimais, tai su ventiliatoriais sukuriamas slėgių skirtumas tarp patalpos ir išorės ir atliekami matavimai nustatantys pastato sandarumą. Termovizija, tai termografija, kurioje matomi paviršiaus temperatūrų skirtumai. Nevisos kiauros vietos šaltos, kaip ir nebūtinai šaltoje vietoje bus skylė į lauką. Pvz.: apšiltintas vata stogas bus pakankamai šiltas ramiu oru, tačiau vėjuotą dieną kiaurai prapučiamas.
Sandarumo matavimui turi būti atlikta dalinė apdaila, atlikti tinkavimo darbai, baigti stogo difuzinės plėvelės įrengimo darbai.
B energinio naudingumo klasei neprivalomas sandarumo matavimas. Lietuva nedidelė šalis, kad būtų problema kuriai nors laboratorijai nuvykti į bet kurį jos regioną.
Atliekame pastatų termovizinius tyrimus, kurie atliekami esant neigiamai lauko oro temperatūrai.
Pastatas turi būti pilnai šildomas, bet vidaus apdaila gali būti neįrengta tam, kad suradus defektą, dar galima būtų sutvarkyti. Atlikus termovizinį tyrimą (pastato apžiūrėjimą termovizoriumi), darome techninę ataskaitą, kurią vėliau persiunčiame užsakovui.
Tai yra termovizinis tyrimas, o sandarumo testo mes neatliekame. Tam reikalinga speciali įranga, kurios pagalba matuojamas pastato sandarumas.
Jonas Karaliūnas, Šilumos ūkio servisas, UAB
Sandarumas parodo pastato sandarumo lygį, "kiek kiauras" yra pastatas, kiek kokybiškai jis suręstas. Termovizija padeda nustatyti defektines vietas, kurios vietos yra netinkamai išpildytos. O apibendrintai, sandarumas parodo, kiek pastatas yra geras ar blogas, o termovizija parodo, kur yra defektai, kurie labiausiai įtakoja tokį rezultatą. Sandarumas yra privalomas visiems A ir aukštesnės klasės pastatams, o termovizija savanoriškas defektų aptikimas.
 
Sritis:
Sritis: