Didesnis nei 80m2 sodo namas

Klausimas:
Noriu sužinoti, kokie yra reikalavimai statant dviejų aukštų vasarnamį 5,86 x 11,26 m, Aukštis 5,47m. Pagal specifikaciją rašoma vidinė kvadratūra 135m2. Ar terasa su stogu įeina į bendrą kvadratūrą? Sode turiu du sklypus vieną šalia kito. Ar galiu statyti sodo namą didesnį nei 80m2, pagal supaprastintą tvarką kokia yra statant iki 80m2 viename sodo sklype.
Komentarai:
Jeigu norite sodo paskirties sklype statyti namą didesnį kaip 80m2, tai jo statusas nebegali būti kaip sodo paskirties namo ir jo negalima statyti be leidimo statybai.
Tada toks namas (didesnis kaip 80m2) gali būti statomas, kaip gyvenamasis namas, bet tada reikalingas leidimas statybai. Nesvarbu kiek sklypų šalia vienas kito yra viename sklype gali būti tik 1 sodo namas ir iki 80m2 jis gali būti (su tam tikromis išlygomis) statomas be leidimo statybai. Dar šalia tokio iki 80m2 sodo namo gali būti ūkinis pastatas iki 50m2 (irgi be leidimo statybai). Jis gali būti arba priblokuotas šalia sodo namo ar stovėti atskirai. Tik negali būti tiesioginio praėjimo iš ūkinio į sodo namą (kitaip tas būtų užskaityta kaip bendras plotas didesnis už 80m2).
Į bendrą kvadratūrą įeina visas vidinis patalpų plotas, o mansardoje plotas nuo 1.6m aukščio. Visas plotas, kuris yra išorėje (terasa ir t.t.) nesiskaičiuoja į tą 80m2 plotą.
Valdas Trinskis, Architektas Valdas Trinskis
Sodo namas gali būti tik iki 80 m2 bendrojo ploto, visi statiniai didesni kaip 80 m, bus kaip gyvenami. Supaprastintas projektas taikomas tik pastatams iki 80 m2. Sodo namui nereikia leidimo statybai, gyvenamajam, nesvarbu koks jo dydis, reikalingas leidimas statybai.
Sodo namo plotas skaičiuojamas pagal užstatymo plotą - sudauginus pastato ilgį ir plotį, taigi, pagal Jūsų pateiktą informaciją, sodo namas patenka į kategoriją iki 80kv.m. Todėl galite statyti be statybą leidžiančio dokumento.
Supaprastinta tvarka sodo paskirties žemėje, jei teritorija nėra saugoma, ne miestas ar dar kokie nors apribojimai, galima statyti vieną sodo namą iki 80m² bendro visų aukštų ploto ir ne aukštesnį kaip 8,5m, kai tarpatramis ne didesnis kaip 6 metrai. Norint statyti didesnį sodo namą reikalingas projektas ir leidimas, nes toks pastatas bus kitos kategorijos (neypatingasis statinys). Neypatingiesiems statiniams, nepriklausomai nuo paskirties, reikalinga rengti projektą ir gauti statybos leidimą.

Pastatų vidaus plotas yra toks, plotas, kurį riboja atitvaros (sienos).
 
Sritis:
Sritis: