Dokumentai reikalingi sodo namelio rekonstrukcijai

Klausimas:
Kokių dokumentų ir viso kito reikėtų sodo namelio rekonstrukcijai su priestatu iki 150 kv.m bendro ploto?
Komentarai:
Tam kad gautumėte statybos leidimą sodo namelio rekonstrukcijai su priestatu iki 150 kv. m bendro ploto reikia: 1) sklypo tiksliųjų matavimų (daro geodezininkai), 2) skl. kadastrinio pažymėjimo, 3) galiojančios topografinės nuotraukos (galioja 1 metus, daro geodezininkai), 4) projektavimo sąlygų sąvado (išduoda savivaldybė, geriau jei prašymą gauti projektavimo sąlygų sąvadą parašo ir priduoda į savivaldybę numatomas projektuotojas). Visi rodikliai būna duoti projektavimo sąlygų sąvade.
Pradžiai svarbiausia, kad būtų sutvarkyti visi žemės dokumentai, tai yra: nuosavybė, pažymėjimas ir kadastriniai žemės sklypo matavimai.
Reikia užpildyti prašymą dėl projektavimo sąlygų savivaldybėje (galit pats, bet dažniausiai užpildo architektas). Po sąlygų gavimo reikia pasidaryti topografinę nuotrauką. Patį projektą sutvarko architektas.
Jums reiktų projekto ir staybos leidimo rekonstrukcijai. Kad gauti statybos leidimą rekonstrukcijai Jums reikia užsakyti savivaldybei techniniu sąlygų sąvada.
Aprašymas interesantui Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Žemės sklypo planas.
4. Žemės sklypo bendraturčių raštiški notaro patvirtinti sutikimai.
5. Žemės nuomos, subnuomos, panaudos sutartys (jei tokios yra).
6. Žemės sklypo suformavimo dokumentai, Savivaldybės sprendimas su grafiniu priedu ir sklypo savininko (nuomininke) žemės naudojimo teisės apribojimais, Apskrities viršininko administracijos įsakymas (tais atvejais, kai teritorijoje nėra galiojančio detaliojo plano).
8. Kadastriniai (inventoriniai) planai ir schemos.
9. Anksčiau suderinti projektai ir leidimai statybai (jei sklype jau yra (vykdomos statybos).
10. Statinio bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimai, kai
rekonstruojami daugiabučio namo bendro naudojimo objektai.
11. Daugiabučio namo patalpą savininkų viešojo pritarimo protokolas, kai keičiama šio namo gyvenamųjų patalpų paskirtis.
12. Projektiniai pasiūlymai (jei jie buvo rengti).
13. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentai (Įstatymo numatytais atvejais).
Dokumentai iš registrų
1. Dokumentai apie Nekilnojamo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį.
2. Dokumentai apie Nekilnojamo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos.
Paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo d.
Ekspertai.lt
Virš 80 kv.m. jau nebe sodo namelis, o gyvenamasis namas. Dokumentai gyvenamajam namui projektuoti reikalingi tokie: 1. Sklypo nuosavybės dokumentas; 2. Sklypo planas; 3. Sklypo įsigyjimo dokumentas; 4. Sklypo topografinis planas; 5. Sodininkų bendrijos sutikimas; 6. Sutartys su komunikacijas tiekiančiomis įmonemis.
Ekspertai.lt
Pirmiausiai savo savivaldybėje reikia kreiptis i urbanistikos sk. gauti projektavimo sąlygas, tam reikia siu dokumentu: sklypo planas, sklypo nuosavybes dokumentas iš kadastro, nauja sklypo (ne senesne kaip metu) topo nuotrauka, sodo namelio inventorizacijos byla, sodo namelio nuosavybes pažymėjimas is kadastro, gali būti architekto projektiniai pasiūlymai namelio rekonstrukcijai. Gavus projektavimo sąlygas kreiptis pas architektą projektui atlikti ir suderinti. Jeigu nenorite tai daryti pats, galite kreiptis i architekta, tai gali atlikti projekto vadovas, gavęs Jūsų įgaliojimą.
Alvydas Jonaitis, Ekspertai.lt
Šiam projektui suderinti būtų reikalinga: - tikslieji sklypo matavimai;- topografinė nuotrauka; - sodo namo rekonstrukcijos projektas; - inžinerinių tinklų projektas. Prieš pradedant rengti rekonstrukcijos bei kitų dalių prjektus, iš savivaldybės miesto plėtros departamaneto reikia užsakyti projektavimo sąlygų sąvadą, kuriuo remiantis bus rengiamas projektas bei jo derinimas. Šiuos darbus paprastai atlieka projektuotojai.
Nerijus Aleškevičius, Ekspertai.lt
 
Sritis:
Sritis: