Sodo namo ploto skaičiavimas

Klausimas:
Kaip pasikeitė sodo namo sąvoka po naujojo statybų įstatymo (2017.01.01)? Išsikviečiau geodezininkus ir staiga jie atsisakė bet kokius matavimus daryti, neva mano namas nebetraktuojamas kaip sodo namas, nes viršija 80 kv.m ĮSKAITANT rūsį! Kai pradėjau sodo namo rekonstrukciją 2015 metais, konsultavausi su architektu ir tada man buvo pasakyta, rūsys nesiskaičiuoja, projekto nereikia, jei neviršysi 80 kv.m. ir nekeisi sodo namo paskirties. Tai kas dabar? Nes man buvo gražia forma pagrasinta 2000 eurų bauda.
Komentarai:
Turiu statybos inspekcijos išaiškinimą, kad į sodo namo plotą rūsys nesiskaičiuoja. Taigi jus kažkas tikrai klaidina.

"Statybos įstatymo 2 straipsnio 30 dalyje pateikta sąvoka; nesudėtingasis statinys – paprastos konstrukcijos pastatas, kurio didžiausias aukštis yra 8,5 metro, visų aukštų, antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų suma – ne didesnė kaip 80 kvadratinių metrų ir kurio rūsys (pusrūsis) yra ne didesnis kaip vieno aukšto; paprastų konstrukcijų inžinerinis statinys. Pastato ir inžinerinio statinio paprastų konstrukcijų požymius ir techninius parametrus nustato normatyviniai statybos techniniai dokumentai.

Remiantis statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 21 punktu, nesudėtingųjų pastatų rūsiai negali būti įrengiami už pastatų ribų.

Taigi, nustatant plotą, pagal kurį pastatas priskirtinas nesudėtingųjų kategorijai, apskaičiuojama visų aukštų, antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų suma, neįskaitant rūsio ploto".
Irmantas Pinkoraitis, Architektų studija "Archipas"
Aš turiu seną išaiškinimą Aplinkos ministerijos, kad rūsys neįsiskaičiuoja į 80 kv.m plotą.
Lauras Paulauskas , Architektas Lauras Paulauskas
Iš principo nepasikeitė niekas. Reglamentas galioja kitas, tačiau jame tekstas identiškas senajam. Pagal 2015-01-01 metais netukusį galios STR 1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“, jei įėjimas į rūsį yra iš lauko - į pastato bendrą plotą rūsio plotas neįtraukiamas ir skaičiuojamas atskiru plotu, jei įėjimas iš patalpų - įtraukiamas į pastato bendrą plotą. Tačiau šis reglamentas nebegalioja, ir visi - geodezininkai ir projektuotojai vadovaujasi bendromis taisyklėmis, t.y. LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ KADASTRINIŲ MATAVIMŲ IR KADASTRO DUOMENŲ SURINKIMO BEI TIKSLINIMO TAISYKLIŲ 2002 m. gruodžio 30 d. Nr. 522, kuriose nėra išskirti rūsiai ir jie skaičiuojami į bendrą pastato plotą, nepriklausomai nuo to, kur yra įėjimas į rūsį.
Neaišku, kada architektas Jus konsultavo, neaišku ar jis labai atidžiai seka reglamentų pakeitimus (kai kurie reglamentai pasikeičia net 3-4 kartus į metus, todėl tikrai ne lengva visus juos sugaudyti, surasti, kas pakeista...), todėl galite kaltinti tik Aplinkos ministeriją, kuri neapsisprendžia ir vis keičia ir keičia reglamentus, ir tie pakeitimai ne visada naudingi paprastiems žmonėms. Be to, joks projektuotojas nėra ekstrasensas ir negali jums pasakyti, kaip pasikeis reikalavimai rytoj.
Be to, jūs turite teisę savo namelį registruoti tomis sąlygomis, kokios galiojo namelio statybos darbų pradžioje. Tačiau jei jūs pradėjote 2015 metais, tai net ir tai nepadės.
Sodo namas virš 80m² yra negyvenamosios paskirties statinys, priskiriamas neypatingų statinių kategorijai. Jums reikalingas projektas, statybos leidimas ir pilna pastato pridavimo procedūra per VTPSI.
Kristina Rašimienė, Ekspertai.lt
 
Sritis:
Sritis: