Stiklo paketo žymėjimo reikšmės

Klausimas:
Norėčiau sužinoti kaip teisingai suprasti stiklo paketo žymėjimo reikšmę pateiktą štai tokiu formatu: 6KS-16t-4-18t-KS ; 4 KN-22Ar-4-22Ar-4 KN ; 4GNP-18Ar-4-18Ar-4GNP ...
Komentarai:
Pirmas skaičius yra išorinis stiklo lakštas. Antras skaitmuo tarpelis tarp išorinio ir vidurinio lakštų. Toliau vidurinio stiklo lakšto storis ir vėl tarpelis, ir galiausiai vidinio lakšto storis. Raidės prie kiekvieno stiklo paketo tai stiklo dangos. Jas kiekvienas gamintojas šifruoja savaip. Dažnai tai selektyvinės dangos kodas. Simboliai ar yra Argonas, dujų užpildas. Kažkur ant rėmelio galite rasti gamintojo trumpinį ar inicialus, taip galite surasti gamintoją ir jo užklausti tiksliau...
Remigijus, Septyni langai, UAB
Stiklo paketų žymėjimo reikšmės:
1) 6 ir 4 yra stiklo storis milimetrais;
2) 16AR ir 18AR tarpai tarp stiklų milimetrais užpildyti argonu;
3) KS, KN ir GNP selektyvinis stiklas.
4GNP-18Ar-4-18Ar-4GNP GNP- gamintojo naudojamas selektyvinės dangos pavadinimas
xxAR - tarpas tarp stiklų milimetrais užpildytas argono dujomis.
Eugenijus, Eugenijus
 
Sritis:
Sritis: