Gręžinio kaina

Klausimas:
Kokia vidutinė vandens gręžinio kaina, nuo ko ji priklauso? Kokie yra atliekami darbai įrengiant gręžinį?
Komentarai:
Gręžinio kainą sudaro: gręžinio pilnas įrengimas su gręžinio išpompavimu ir pagrindinių parametrų (statinis vandens lygis, dinaminis vandens lygis ir debitas, lyginamasis debitas) nustatymu. Iki pilno gręžinio įrengimo dar reikalinga vandens tiekimo įranga, kurios pagrindinės dalys: siurblys, hidroforas, vandentiekio linija, elektros linija, automatinis siurblio valdymas ir apsauga. Visa tai ir sudaro gręžinio rengimo kainą.
Vaidas, Ekspertai.lt
Šiai dienai gręžinių kainos svyruoja nuo 25 Eur/m iki 42 Eur/m be PVM mokesčio. Viskas priklauso nuo vietovės, geologinių sąlygų ir t.t.
Gręžinio kaina 27 EUR/m. Gręžinio įrengimas per vieną dieną ir įrangos montavimas per dieną.
 
Sritis:
Sritis: