Šulinio įrengimo reikalavimai

Klausimas:
Kokie yra šulinio įrengimo reikalavimai? Kokiu atstumu leidžiama kasti vietinę kanalizaciją nuo kaimynų šulinio?
Komentarai:
Vartojantys šulinių vandenį gali taip įrengti ir prižiūrėti šulinį, kad vanduo bus saugus sveikatai. Primename reikalavimus šachtinio šulinio įrengimui: 1. vieta šuliniui turi būti parinkta 7 m atstumu nuo namo, 10 m atstumu nuo garažo ar šiltnamio, 15 m atstumu nuo lauko kanalizacijos tinklo, 25 m atstumu nuo tvarto, mėšlidės; 2. šulinio rentiniai suleidžiami taip, kad tarp jų nebūtų plyšių, o rentiniai turi būti be įtrūkimų; 3. aplink šulinį įrengiama 2 m gylio ir 1m pločio molio užtvara; 4. viršutinis rentinys pakeliamas virš žemės paviršiaus 0,8 – 1 m; 5. šulinys dengiamas dangčiu arba stogeliu; 6. vieta aplink šulinį turi būti su 1proc. nuolydžiu, betonuota; 7. 25 m spinduliu aplink šulinį dirva netręšiama ir neteršiama; 8. vandenį iš šulinio geriausia pumpuoti siurbliu, jei tai neįmanoma - vandenį reikia semti vienu kibiru, pritvirtintu prie svirties ar volo; 9. prie šulinio turi būti įrengtas suoliukas kibirui pastatyti; 10. reikėtų bent kartą per metus vandens nekenksmingumą ištirti laboratorijoje.
Rimvydas Žurauskas, Wavin Baltic, UAB
O anksčiau iki šuliniui prasmirstant kanalizacijos šulinys buvo sandarus? Jei ne, tai greičiausiai bus užsiteršęs gruntas ir požeminiai vandenys yra užteršti. Jei Jūsų vietinė kanalizacija iki tol neteršė grunto, tai užterštumo šaltinis gali būti ir toliau esantis tvartas jūsų ar kaimynų ar dar koks taršos šaltinis. Nebandėte nešti vandens ištirti? Gal tuomet būtų galima surasti taršos priežastį?
Nuotekų kaupimo talpa/išgriebimo duobė (turbūt tai turėta galvoje minint vietinę kanalizaciją) pagal HN turi būti įrengiama ne arčiau kaip 5 m nuo gyvenamųjų pastatų ir ne arčiau kaip 25 m nuo geriamo vandens šulinio.
Ingrida Charčkova, UAB Eneka
Kanalizacijos apribojimai: molyje 20 metrų nuo geriamo vandens šaltinio, kitame grunte 25 metrai nuo geriamo vandens šaltinio.
Ekspertai.lt
 
Sritis:
Sritis: