Padidintas mangano kiekis vandenyje

Klausimas:
Sodų bendrijoj gręžinio vandenyje 6 kartus padidintas mangano kiekis. Norėčiau sužinoti, ar toks vanduo nepavojingas sveikatai?
Komentarai:
Manganas yra mineralas, kuris vandenyje atsiranda tirpstant uolienoms, nedideli kiekiai reikalingi organizmo funkcijoms užtikrinti, tačiau esant dideliam mangano kiekiui pastebima vandens spalvos, kvapo, skonio pakitimai, taip pat turi įtakos ruošiamo maisto kokybei. Kai mangano koncentracija vandenyje viršija leidžiamą normą daugiau kaip 10 kartų, yra pastebėta neigiama įtaka nervų sistemai, vystosi sindromas panašus į Parkinsono ligą, ypač jautrūs yra senyvo amžiaus žmonės bei mišiniais maitinami kūdikiai. Rizika sveikatai padidėja, kai mangano koncentracija geriamajame vandenyje didesnė, kaip 0,5 mg/l (Lietuvoje leidžiamas kiekis iki 50 mikrogamų litre).
Padidintas mangano kiekis dažniausiai būna kartu su padidintu geležies kiekiu. Abu šie metalai (tiksliau, jų junginiai) nėra toksiški, Geriamojo vandens higienos normoje HN24 priskirti ne prie toksinių, o prie indikatorinių analičių. Nuo vandens su padidintu mangano kiekiu gali susidaryti juodi apnašai ant kriauklių ir kt. (nuo geležies susidaro rudi apnašai). Jeigu nutarsite įsirengti geležies šalinimo ("nugeležinimo") įrenginius, tai jie gali pašalinti ir manganą. Bet ne visi įrenginiai manganą šalina, todėl sudarant sutartį būtina tai numatyti.
Valdas Šimčikas, UAB "Vandens tyrimai"
Tokia mangano koncentracija (0,05 mg/L x 6 ) sveikatai tikrai nepakenks. Tačiau tokia mangano koncentracija sukels kitų problemų: vamzdynuose pradės veistis manganą oksiduojančios bakterijos, kurios ištirpusį (nematomą) manganą pavers juodos spalvos mangano oksido nuosėdomis, o bakterijų veiklos ir jų irimo produktai suteiks vandeniui nemalonų kvapą. Taigi, manganą iš vandens reikia šalinti.
Juozas Jankauskas, Juozas Jankauskas
 
Sritis:
Sritis: