Tvenkinyje pradėjo masiškai gaišti žuvys

Klausimas:
Turiu didelį iškastinį tvenkinį (40 arų). Pradėjo masiškai gaišti žuvys, ko niekada nėra buvę. Ar galima vandens tyrimu nustatyti kas atsitiko vandeniui (bakterijos ar nuodingos medžiagos?)
Komentarai:
Jums reikalingi paviršinio vandens tyrimai. Paviršinio vandens tyrimų įvairovė priklauso nuo tyrimų tikslų. Dažnai tai būna gyventojų įtarimai dėl kaimynų keliamos taršos. Tokiu atveju reikėtų išklausinėti apie galimus taršos šaltinius (ar tai išleidžiamos nuotekos, ar tiesiog kokių nors medžiagų, pvz. ploviklių pylimas, ar kt.). Bendram užterštumui nustatyti galima pasiūlyti atlikti šiuos cheminius tyrimus:

Eil. Nr. Tyrimo pavadinimas Kaina, €
1. pH (vandenilio jonų koncentracija) 2,95
2. Amonis 6,23
3. Biocheminis deguonies suvartojimas 10,05
4. Nitratai 6,84
5. Nitritai 5,68
6. Cheminis deguonies sunaudojimas 11,64
7. Bendrasis azotas 13,03
8. Bendrasis fosforas 10,74

Jeigu nereikia labiau išsamių tyrimų, gali pakakti pirmų 3 pozicijų. Viskas priklauso nuo situacijos.

Jeigu tvenkinyje gaišta žuvys, galima pasiūlyti šiuos tyrimus:

Eil. Nr. Tyrimo pavadinimas Kaina, €
1. pH (vandenilio jonų koncentracija) 2,95
2. Deguonies sotis (ištirpęs deguonis) 5,16
3. Biocheminis deguonies suvartojimas 10,05
 
Sritis:
Sritis: