Vandens tyrimai norint sužinoti kokius reikia statyti filtrus

Klausimas:
Vilniaus raj. giluminis gręžinys 65m, vandenį noriu naudoti maistui ruošti, gerti. Kokius turėčiau atlikti vandens tyrimus, kad žinočiau, kokius reikia statyti filtrus?
Komentarai:
Rekomenduojame atlikti cheminį ir mikrobiologinį tyrimą. Cheminis tyrimas: nitratai, nitritai, amonis, savitas el. laidis, pemanganatinis indeksas, geležis, suminis kietumas - kaina 50,99 EUR. Cheminiam tyrimui reiktų atvežti tiriamo vandens 1,5 litro savo taroje (gali būti nuo mineralinio vandens).
Mikrobiologinis: žarninių lazdelių (e.coli) ir koliforminių bakterijų skaičius, žarninių enterokokų skaičius kainuoja 11,15 EUR. Mikrobiologinam tyrimui reikia atvažiuoti paimti mūsų tarą ir atmintinę Žolyno g. 36.
Pirmiausia reikėtų atlikti bendrą cheminį vandens tyrimą, kurio metu būtų ištiriami geležies, mangano, nitritų, nitratų kiekiai, bendras vandens kietumas ir vandenyje ištirpusių medžiagų kiekis bei PH indeksas. Jei vanduo turi į gelsvumą linkusią spalvą, papildomai reikėtų atlikti ir permanganato tyrimą. Gavus visus šiuos vandens tyrimo rezultatus, būtų galima parinkti vandens gerinimo sistemas.
Norint parinkti tinkamą gręžinio vandens kokybės gerinimo technologiją, reikia nustatyti nemažai vandens kokybės rodiklių: pH, H2S, geležį, amonį, manganą, hidrokarbonatinį šarmingumą, bendrąjį kietumą, Permanganato indeksą, laisvąjį CO2. Neblogai būtų prie gręžinio atlikti ir tam tikrus technologinius bandymus.
Labai svarbūs pagrindiniai parametrai: Nitratai; Manganas; Amonis; Permanganato skaičius; Kietumas; Geležis; Bendra mineralizacija; Natris; Kalcis; Magnis. Vandenį nuleisti 2 paras, jei naujas gręžinys, jei senas, bent 5 minutes. Vandenį tyrimui pilti į naują butelį, ne nuo gazuoto vandens.
Žilvinas, UAB Aqua Vilnius
Norint nustatyti kokius vandens filtrus reikėtų susimontuoti, reiktų pasidaryti:
Fe, Mn, Bendras kietumas (jeigu domins vandens minkštinimo filtras), Amonį, permanganato indeksą, Ph, el. laidis, Co2, mikro biologinį.
Martynas Petraitis, UAB Kokybiški vandenys
 
Sritis:
Sritis: