Rodomi įrašai 1-25 iš 445.
Norint pačiam statyti gyvenamą namą iki 80m2, rajone, namų valdos sklype, kokių dokumentų reikia? Ar būtini geologiniai grunto tyrimai? Ar galima daryti supaprastintą projektą? Ar būtina samdyti statybos vadovą ir techninį prižiūrėtoją? Ar terasą įskaičiuoja į gyvenamą plotą? Kokia gali būti namo projekto kaina + -?
Gyvenamiesiems namams iki 80 m2 galima rengti supaprastintą statybos projektą, kuriam reikalingas leidimas statybai, bet nereikalingas statybų vadovas, nei techninis prižiūrėtojas, nors rekomenduotinas statybų kokybei užtikrinti. Grunto tyrimai nebūtini. Bet nedarant grunto geologinių tyrimų rizikuojate pasidaryti pamatus "iš akies", kurie gali neatlaikyti apkrovų, susėsti, jei netyčia pasitaikys netvirti gruntai. Tik pasidarius tyrimus, atlikus skaičiavimus ir suprojektavus tinkamai pamatus, gali būti ramu, kad kažkas netikėto neišlįs. Į bendrą pastato plotą įsiskaičiuoja visos vidaus patalpos su atitvaromis, atviros terasos nesiskaičiuoja, nebent ji bus įstiklinta. Individualaus projekto kaina su leidimu statybai nuo 1800€. Priklausomai ar bus rengiamas darbo projektas ar ne, daromi grunto tyrimai ir kita.
Ar galima statyti 4 vienbučius namus sklype, jei užstatymo procento dydis leidžia?
Galima du dvibučius, jei leidžia teritorijų planavimo dokumentai. Jeigu žemės sklypo naudojimo pobūdis sodybinis, tai galima tik vieną dvibutį. Vienbučių dvibučių namų teritorijoje galima du dvibučius, bet reikia pasitikslinti teritorijų planavimo dokumentus, nes būna niuansų. Nes yra dar ribojamas intensyvumas, ne tik tankumas.
Norėjau pasiteirauti pas mane sklype sausintuvai, ar galima statyti namą ant jų?
Ne, negalima, reikia arba naikinti arba pertvarkyti ir iškelti sausintuvus, kad netrukdytų. Naikinant gali prireikti kaimynų sutikimo, jei sausintuvai patenka į kitus sklypus. Sausintuvų apsaugos zona po 5 m į abi puses. Joje negalima jokia statyba. Kadangi melioracijos įrenginių vieta yra labai netiksli, daroma tiksli paieška, atsikasant ir pažymint koordinuojant ir įregistruojant, gal tada pasirodys, kad tie sausintuvai netrukdo jūsų statybai.
Norėčiau žinoti ar šioje vietoje kur prisegiau foto ir pažymėjau x reikia statybos leidimo ar projekto garažui. Tikslių matmenų dar nežinau, bet butų nemažas, turėtų tilpti 2 automobiliai.
Jeigu tai miesto teritorija, ūkio pastatams iki 50m2 bendrojo ploto nereikalingas leidimas statybai, jei teritorija nesaugoma. Virš 50m2 reikalingas leidimas. Jei rajonas, iki 80m2 pastatui nereikia leidimo. Yra ribojamas pastato aukštis ir tarpas tarp laikančių konstrukcijų ne didesnis kaip 6 m. turi būti. Gali būti kitų apribojimų pagal jūsų teritorijos planavimo dokumentaciją. Privalote laikytis visų LR normų ir reglamentų, nepažeisti trečių šalių interesų. Todėl geriausia užsisakyti pas architektus projektą ir viskas bus ramu.
Kokie reikalingi dokumentai, norint rekonstruoti sodo namelį, esantį miesto ribose?
Jeigu po rekonstravimo bendrasis plotas nebus didesnis kaip 80 m2 (rūsys nesiskaičiuoja), nereikalingi jokie dokumentai, bet turite laikytis reglamentų. Jei keisite paskirtį į gyvenamą, tada reikės leidimo statybai ir projekto aišku. Jeigu teritorija yra saugoma (parkas, paveldas), irgi reikės leidimo statybai.
Norime paklausti kokie yra reikalavimai statybai, jeigu nori statytis iki 80 kv. karkasinį namą užmiestyje?
Norit registruoti kaip gyvenamąjį namą iki 80m2, reikia parengti bent supaprastintą statybos projektą ir gauti leidimą statybai. Reikės išspręsti elektros vandens ir nuotekų tiekimą., tai yra suprojektuoti inžinerinius tinklus. Pastatas turės atitikti A+ klasės energinius reikalavimus, jei dar šiemet spėsit gauti leidimą. nuo kitų metų reikalavimai keičiasi, bus A++ reikalinga pasiekti. Jeigu tai bus ūkinis pastatas, jam nereikalingas leidimas statybai. Aišku jei teritorija yra saugoma, visada reikalingas leidimas statybai.
Ar galima statyti namą be statybos techninės priežiūros? Namą statysiu pats išskyrus pamatus. Ar man reikia techninės priežiūros, jei 140kv.m namą statau pats turintis patirties?
Tokiam statiniui nereikalinga techninė priežiūra (tik nuo 300m2), jums reikia tik atestuoto statybos vadovo ir apie jo pasamdymą (sutartis), bei statybų pradžią informuoti statybos inspekciją per Informacinę sistemą "Infostatyba". tai reik atlikti per 1 dieną nuo statybų pradžios.
Norime pasiteirauti, kokių leidimų ir dokumentų reikia, norint pakeisti pastato paskirtį iš ūkinio į gyvenamąjį namą, kuris būtų rekonstruojamas iki 80 kv.m? Pastatas yra kaimo vietovėje ir nepriklauso jokiai saugomai teritorijai (kultūros paveldas, regioniniai ir kt. parkai). Ar reikia rengti projektą ir ar būtina, kad jį pasirašytų architektas? Ar šiuo atveju rekonstruojamas pastatas turi laikytis A+ klasės reikalavimų? Ar po statybų būtinas pastato pridavimas?
Būtinas rekonstravimo projektas, energetinio naudingumo klasė C ar B gali būti. nes rekonstruojant gali būti sunku pasiekti aukštesnę klasę, jei pvz. nebuvo užsandarintas normaliai. Aišku reikalingas leidimas statybai. Be pagal normas ir taisykles paruošto supaprastinto statybos projekto su lauko inžineriniais tinklais, bei energiniu statinio projektu, aišku architekto parašo nebus leidimo statybai. Nekilojamojo turto registracija privaloma jei norite parduoti, ar būti ramus, kad pasikeitus įstatymams kažkodėl neberegistruos kai norėsite. Bet nereikia statybų vadovo, nereikia pranešti inspekcijos apie statybų pradžią bei pabaigą.
Rekonstravome daržinę esančią regioniniame parke. Ar reikalingas buvo projektas ir statybos leidimas?
Taip, regioniniame parke ar kitoje saugomoje teritorijoje, reikalingi projektai ir leidimai statybai.
Norėčiau pastatyti kelis namelius po 40-80kv.m žemės ūkio paskirties žemėje, trumpalaikei nuomai. Norėčiau sužinoti, kokių dokumentų reikėtų ir kokius namelius būtų galima statyti.
Žemės ūkio paskirties sklype reikalinga, kad jame būtų suformuota ūkininko sodyba kaimo plėtros žemėtvarkos projekte. Statytojas turi būti ūkininkas. Tik tada galima statyba. Arba pakeisti sklypo paskirtį (jei leidžia teritorijos Bendrasis planas) į gyvenamąją ar rekreacinę (tada galima poilsio namelių statyba).
Kaimynas daro rekonstrukciją pirties ir pailgina pirties pavėsinę. Pavėsinėj atsiranda pečius. Prie pirmo prities projekto kaimynai turėjo sutikimą (davė senas mūsų sklypo savininkas), kad statyti arčiau negu 1m iki kaimyno tvoros. Ar perdarius ir pailginus pirties pavėsinę (ir atsiradus pečiui) reikia kaimyno sutikimo?
Naujas kaimyno sutikimas nereikalingas, jei buvo ankstesnio savininko parašytas, tačiau jeigu keičiasi projektas, kažkas pristatoma daugiau, tada reiktų iš naujo jį pasirašyti. ta prasme jūs turite duoti sutikimą tokiai statybai. Arba kreiptis pirma į kaimyną, kad nestatytų, nepavykus sutart, kreipkitės į statybų inspekciją.
Žemės ūkio paskirties sklype (sodyba dalyje sklypo) griaunamas senas gyvenamasis namas ir rekonstruojant kelis greta stovinčius ūkio pastatus, įrengiamas gyvenamasis namas. Klausimas: ar reikia parengti kaimo plėtros projektą, suformuojant sodybą ir nustatant jos užstatymo reglamentą?
Jeigu sodyba jau esama, nereikia rengti iš naujo kaimo plėtros projekto. Rekonstruokit esamus, griaukit, renkit kitus statybos projektus, viskas legalu.
Planuojame įsigyti 1,2ha žemės ūkio paskirties sklypą. Esu ūkininkas. Sklypas yra geltonojoje zonoje. Ar įmanoma statyti gyv.paskirties 120kv. namą bei 3-is poilsio paskirties namukus iki 30kv.? Kokie būtų reikalingi leidimai?
Visų pirma reikia parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai nustatyti, jei tai leidžia teisės aktai ir teritorijos bendrasis planas, kiti apribojimai. Kitas variantas keisti paskirtį į gyvenamąją teritoriją, tada bus galima statyti statinius.
Turiu sklypą virš 0,5 ha. Kadangi aplinka kalvota, patraukli, sklypas šalia miško ir iškasto tvenkinio, norėčiau statyti vasarnamį sezoniniam verslui - nakvynės ir pusryčių paslaugos teikimui. Sklypas rajono teritorijoje, kaimo vietovėje, ne draustinyje ar pan. Pagrindinė naudojimo paskirtis (sklypo): žemės ūkio, naudojimo būdas: kiti ž.ū. paskirties žemės sklypai. Vasarnamis karkasinis, plotas apie 40 m2 (vienai šeimai su vaikais, arba 4 žmonėms priimti). Ar galiu statyti vasarnamį šitame sklype nepakeičiant sklypo paskirties? Kokios tokio statinio (vasarnamio) pastatymo sąlygos (sklypo paskirtis, leidimai ir pan.)?
Žemės ūkio paskirties sklypuose galima statyba tik tada, kada yra parengtas ir suderintas, (patvirtintas) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai nustatyti. Arba jau yra esama sodyba su pastatais. Tada nesudėtinguosius statinius iki 80m2 galima statyti be leidimo statybai, tačiau pagal Ūkininko ūkio įstatymą, ūkininko sodyba laikoma tada, kada yra gyvenamasis namas ir bent vienas ūkinis pastatas. Taigi gali būt problemų baigus statybą, registruoti vien tik ūkinį ar kaimo turizmo (poilsio) pastatą. Vasarnamiai, sodo namai statomi tik sodo bendrijų teritorijoje.
Norėjau pasiteirauti apie statybą sodų bendrijoje. Pas mus kaimynas nusistumdė juodžemį ir planuoja ten vėliau su kranu atvežus įkelti vagoną-namuką. Koks atstumas to namo gali būti nuo mūsų sklypo ribos? Kaip suprantu jo aukštis bus apie 2.5m, o nukasta lygiai su mūsų riba ir mums gali užstoti visą saulę.
Minimalus atstumas yra 3 m nuo iškištų stogo ar kitų konstrukcijų iki jūsų sklypo ribos, kitu atveju reikalingas raštiškas sutikimas ir aišku projektas, kad žinoti apie ką susitariama. Minimalus 1 metro atstumas taikytinas tik inžineriniams statiniams neturintiems stogo. Trinkelių takai, kabeliai, vandentiekio nuotekų tinklai.
Gyvename užsienyje ir turime žemės sklypą sodų bendrijoje Vilniuje. Planuojame statyti 80kv.m sodo namelį, kad būtų kur grįžti paatostogauti. Kiek žinome sodo nameliui iki 80kv.m statybos leidimai nėra privalomi, o statybų vadovu gali būti bet kas turintis aukštąjį inžinerinį išsilavinimą, tiesa? Ar privalomas architekto paruoštas projektas? Ar sodo nameliui galioja A+ klasės ar kokie kiti energetinio efektyvumo reikalavimai? Taip pat, ateityje planuojame grįžti gyventi į Lietuvą, tad svarstome namelį statyti su galimybe ji plėsti ateityje. Suprantu, kad rekonstrukcijai reikia statybų leidimo ir projekto, bet ar tai vis dar skaitytųsi rekonstrukcija, jei išoriniai matmenys nesikeičia (kistų aukštingumas)?
Sodo namas yra negyvenamasis pastatas, jam netaikytini energinio naudingumo reikalavimai. Sodo namui nereikia leidimo statybai, nereikia projekto, jeigu galite užtikrinti visus teisės aktų reikalavimus statybai. turite nepažeisti trečių šalių interesų, nepažeisti apsaugos zonų. Tam reikia toponuotraukos, kad matytųsi kur kokie inžineriniai tinklai, kaimynų pastatai. Todėl visada rekomenduoju užsisakyti projektą ir architektas jums viską padarys kas priklauso ir bus ramu, kad nepažeisite jokių teisės aktų. tokio statinio statybai gali vadovauti bet kas, nereikia jokio inžinieriaus, bet profesionalų pagalba visada rekomenduotina. Jeigu namas bus didesnis nei 80 m2, vadinsis ne sodo namas, bet gyvenamasis, kuriam reikės leidimo statybai. Mes rengiame tokius projektus, galima užsiimti.
Planuoju rekonstruoti seną medinį namą, nuo ko reikia pradėti?
Priklausomai nuo pastato dydžio iki 80 m2 ar didesnis, gyvenamasis ar ūkinis pastatas, vietos (paveldo zona ar ne) reikalingas arba nereikalingas rekonstravimo projektas. Jei pastatas negyvenamasis (iki 80 m2) ir nesaugomoje teritorijoje, ne mieste, galimi rekonstravimo darbai be projekto ir leidimo statybai. Gyvenamiesiems namams (nesvarbu kokio dydžio) visais atvejais reikalingas projektas ir leidimas statybai.
Sklypas Kauno raj. namų valda. Ten noriu pasistatyti negyvenamąjį namą iki 80kv. Ar man reikalingi namo projektai? Grunto tyrimai? Namas bus karkasinis, apšiltintas, dviejų aukštų.
Ūkinius pastatus, kurie gali būti 1 aukšto su nenaudojama palėpe, galima statyti be leidimo statybai. Bendrasis plotas turi neviršyti 80m2. Aukštis 8,5. Grunto tyrimai reikalingi nebent tam, kad galėtumėte tiksliai paskaičiuoti kokie pamatai reikalingi. Galima statyti be projekto, bet reikia laikytis visų teisės aktų, apribojimų normų ir nepažeisti trečių šalių interesų.
Ką galiu statyti, jeigu mano 0,5 žemės ūkio paskirties sklype visa teritorija yra melioracijos sistemos? Ką tokiu atveju daryti?
Reikia parengti melioracijos pertvarkymo projektą, kad tilptų namas ir kiti inžineriniai įrenginiai. Ir nebūtų pažeistos apsaugos zonos. Galimas įrenginiu užkoordinavimas, nes tada būna aišku kur tiksliai guli vamzdžiai ir tada taikomi mažesni apsaugos atstumai. Teoriškai sunku pasakyti kokiu keliu eiti, nes reik pamatyti sklypą, žinoti kokia veikla planuojate. Kas bus statoma. Viskas išsprendžiama, bet reikia paskirti laiko, pinigų ir kantrybės.
Namų valdoje norime pasistatyti ne gyvenamąjį namą. Vilniaus raj. Be leidimų galima statytis 50kv. ar 80kv. namą?
Namų valdoje galima statyti iki 80m2 ūkinį pastatą be leidimo statybai.
Žemės paskirties sklypas 3,55ha, ar ūkininkas gali statyti statinius? Kokius jei gali? Kokių leidimų reikia?
Turi būti suformuota ūkininko sodyba per kaimo plėtros ūkininko sodybos vietai nustatyti projektą. Tik tada galima kažką statyti žemės paskirties sklype.
Ar 80m2 namo statybai reikia leidimo? Jei taip, iš kur?
Taip, reikia projekto ir leidimo statybai bet kokios paskirties pastatui nuo 50m2 iki 80 m2, jeigu pastatas yra miesto teritorijoje, arba saugomoje zonoje. Nereikia ūkiniams pastatams rajono vietovėje. Nereikia sodo paskirties pastatams sodų bendrijos teritorijoje mieste ar rajone nesvarbu. Nebent teritorija yra saugoma (parkas, paveldas, draustinis, kita). Leidimus išduoda savivaldybė. Bet pirma reikia parengti bent supaprastintą statybos projektą, suderinti. Mes tuo užsiimam, kreipkitės padėsime.
Kokių veiksmų pirmiausiai turėčiau imtis norint pradėti gyvenamo namo iki 80m2 statybą kaime?
visų pirma reikalinga parengti bent supaprastintą statybos projektą (galima ir techninį rengti ar net techninį darbo), suderinti ir gauti leidimą statybai. Reikės suprojektuoti lauko inžinerinius tinklus, paskaičiuoti pastato energinį naudingumą. Reiktų susirasti architektą, kuris jums viską sutvarkys, paaiškins detales, suprojektuos, gaus leidimą statybai.
Planuojame statyti rąstinį namą šalia miesto. Plotas planuojamas apie 150kv.m. Ar būtina, kad pastatas atitiktų A naudingumo klasę? Ar užtenka tik statybos leidimo ir projekto? Ar galima statyti rąstinį namą bet kur sklypo paskirtis yra gyvenamoji?
Bet kokiam gyvenamajam namui, taip pat ir rąstiniam, yra taikomi tie patys teisės aktai ir reikalavimai. Namas turi atitikti A+ energinio naudingumo klasę. Vadinasi reiks užtikrinti ir sandarumą ir visų atitvarų šilumos laidumo reikalavimus (teks šiltinti sienas iš išorės arba vidaus). Reikalinga parengti visą techninę dokumentaciją kaip priklauso gyvenamajam namui ir gauti leidimą statybai. Namas turi būti statomas nepažeidžiant trečių šalių interesų, ne per arti ribų (min. 3 m atstumu nuo ribų, arba pagal teritorijų planavimo dokumentus, taigi ne bet kur).
2 gretimai esančiuose tuščiuose sklypuose norima pradėti medinių namų statybas. Pagal gaisrinės saugos reglamentą atstumas tarp tokių namų turi būti ne mažiau 15 metrų. Dėl sklypų pločio, abu pasistatyti tokius namus norimo ploto negali. Kam priklauso pirmumo teisę statytis ir kuriuo momentu ji įgyjama?
Galima apjungti medinius statinius į vieną gaisrinį skyrių, atliekant skaičiavimus. Tik abu sklypų savininkai turi sutikti, pasirašyti laisvos formos sutikimą. Dar reikia žiūrėti kitus atstumus iki kitų kaimynų. Jokio pirmumo teisės aktai kažkam nesuteikia. Nebent kažkas statosi anksčiau ir jam tada neaktualūs tie priešgaisriniai atstumai, kai kaimyno sklypas tuščias.
picture-144.gif
Algirdo g. 46-207, Vilnius
77% rekomenduoja
52 atsiliepimai
de
2020-05-31,
ed
2020-05-26,
ni
2020-05-22, Vilnius
an
2020-05-21, Lentvaris
gl
2020-05-19,
ry
2020-05-18,
ig
2020-05-15, Vilnius
pl
2020-05-13, Gargždai
jo
2020-05-11, Vilkaviškis
kr
2020-05-08, Klaipėda
re
2020-05-07,
de
2020-05-06,
e.
2020-04-29,
va
2020-04-14, Kaunas
da
2020-04-11,
ze
2020-04-06,
z.
2020-04-06,
va
2020-03-23, Kretinga
pe
2020-03-15, Utena
al
2020-03-13, Ignalina
ra
2020-03-10, Joniškis
be
2020-03-05,
t.
2020-03-02, Mažeikiai
ro
2020-03-01,
ju
2020-02-05,
re
2020-02-04, Ukmergė
r.
2020-02-04, Naujoji Akmenė
Ke
2020-01-30,
po
2020-01-19,
to
2020-01-10, Vilnius
al
2019-12-25,
re
2019-11-22,
m.
2019-11-20, Vilnius
Paprastas, malonus ir konstruktyvus bendravimas. Rezultatų dar nėra, bet, manau, bus viskas puiku.
aa
2019-11-16,
Niekam neįdomu ko klausiu. Niekas neatsiliepia.
te
2019-11-05, Alytus
ta
2019-11-05,
lo
2019-11-02, Vilnius
br
2019-10-15, Kaunas
Re
2019-10-12,
sv
2019-09-24,
am
2019-09-08, Lazdijai
la
2019-09-06, Kelmė
el
2019-09-05, Vilnius
au
2019-08-27,
vi
2019-07-22,
li
2019-07-13,
au
2019-06-28, Trakai
pr
2019-06-15, Vilnius
ni
2019-06-14, Klaipėda
do
2019-06-11,
am
2019-05-30, Druskininkai
da
2019-05-13, Garliava