Vienbučių namų statyba vienam sklype

Klausimas:
Ar galima statyti 4 vienbučius namus sklype, jei užstatymo procento dydis leidžia?
Komentarai:
Galima du dvibučius, jei leidžia teritorijų planavimo dokumentai. Jeigu žemės sklypo naudojimo pobūdis sodybinis, tai galima tik vieną dvibutį. Vienbučių dvibučių namų teritorijoje galima du dvibučius, bet reikia pasitikslinti teritorijų planavimo dokumentus, nes būna niuansų. Nes yra dar ribojamas intensyvumas, ne tik tankumas.
Pagal situaciją kai kada leidžia, o kai kada neleidžia. Žiūrint įstatymiškai, galima statyti 4 gyvenamuosius namus sklype, o toliau reikia jau gilintis į situaciją ir teritorijų planavimo dokumentus.
Lauras Paulauskas, Architektas Lauras Paulauskas
Pagal teritorijų planavimo normos I skirsnį "Užstatymo tipai", nėra tokio užstatymo tipo, kuris leistų sklype statyti du ir daugiau atskirus vieno ar dviejų butų gyvenamuosius namus. Todėl manau, kad negalima statyti keturių atskirų vienbučių gyvenamųjų namų.
Kristina Rašimienė, Ekspertai.lt
 
Sritis:
Sritis: