2 taškų grunto tyrimų kaina

Klausimas:
Norėčiau sužinoti 2-jų taškų grunto tyrimų kainą namui apie 120m2. Namas naujos statybos.
Komentarai:
Atliekame geologinius tyrimus pamatų skaičiavimui. Darbų apimtys priklauso nuo namo konfigūracijos, nuotėkų tvarkymo būdo. Įprastai, individualiam namui tai 2-3 tyrimo taškai. Reikalingą darbų apimtį galime parinkti patys, vadovaudamiesi profesine patirtimi, arba ją gali nurodyti Jūsų architektas ar konstruktorius (ar Jūs).

• Gręžimo darbai (2 tyrimo taškai)
• Statinis zondavimas (2 tyrimo taškai)
• Ataskaitos parengimas

Darbų kaina, įskaitant mobilizaciją/demobilizaciją Vilniaus miesto ribose - 500,00 Eur + PVM. Papildomas tyrimo taškas – 60,00 Eur + PVM. Darbus atliekame per 5 darbo dienas.

Tyrimui atlikti reikalinga pateikti informaciją:

1) Topografinė nuotrauka su namo kontūru, nuotėkų išleidimo į gruntą vieta ir, pagal galimybę, tyrimo taškais (*.dwg formatu arba *.pdf formatu, jeigu plane nurodytos tyrimo taškų koordinatės).
2) Užsakovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta (korespondentinis adresas), kontaktinis tel. Nr.

Suderinę su Jumis darbų apimtis ir darbų laiką, parengsime darbų sutartį, techninę užduotį (privalomas ataskaitos priedas). Dokumentus įprastai pasirašome tyrimų objekte prieš darbų pradžia, tačiau, jeigu atvykti negalėsite, galime suderinti kitą laiką ir vietą.
Gediminas Kadūnas, UAB "GEOTECH Baltic"
Geologinių grunto tyrimų kaina būtų 250 Eur, 2 tyrimo taškai su statinių zondavimu ir gręžimu.
Grunto tyrimų kaina už 2 gręžinius ir 2 statinio zondavimo bandymus 700 eurų+PVM.
Vienbučio gyvenamojo namo inžinerinio geologinio tyrimo 2 tyrimo vietose iki 6 m gylio darbų kaina 500 EUR (PVM į darbų kainą neįskaičiuotas)
Grunto tyrimo kaina - 1 tyr. taškas - 120,00 Eur./ be PVM /
2 taškai - 240,00 Eur + transportas - 160,00 Eur.
Viso: 400,00 + PVM.
Julius Kličius, Ekspertai.lt
 
Sritis:
Sritis: