Tinko garų pralaidumo koeficientas

Klausimas:
Norime paklausti apie šilumą saugantį perlitinį tinką fasadų ir vidaus patalpoms. Šios medžiagos garų pralaidumo koeficientas 6,2. Ar galima teigti, kad tai gerai garams laidi "kvėpuojanti" medžiaga? Ar ji tikrai ekologiška ir tinkama restauruojamiems objektams?
Komentarai:
Reikia tikrinti bendrą tinkuojamos sienos ir tinko derinį.
Pavyzdys. Tinkuojamas 25 cm storio tuščiavidurių keraminių blokų mūras. Tinkas 5 cm. Mūro vandens garų varžos faktorius – 10, tinko 6,2.
Pageidautina, kad mūro Sd vertė būtų bent 5 kartus didesnė už tinko sluoksnio vertę.
Sd = μ × d.
Kur: μ – sluoksnio vandens garų varžos faktorius;
d - Sluoksnio storis.
Sd (mūro) = 10 * 0,25 = 2.50 m.
Sd (tinko) = 6.2 * 0,05 = 0.31 m.
2.5/0.31=8.06 > 5.00 (sąlyga tenkinama).
Įdomu kaip gali tinkas su šilumos laidumo koeficientu 0,064 W/(m•K) beveik 2 kartus geriau izoliuoti šilumą už polistireninį putplastį (pvz fasadams šiltinti), kurio šilumos laidumo koeficientas 0,033 – 0,039 W/(m•K).
Beje, pagal kokį standartą išmatuota tinko šilumos laidumo koeficientas 0,064 W/(m•K) neaišku.
Palygintos medžiagų deklaruojamosios vertės (laboratorinės). Projektinės (eksploatavimo sąlygomis esančios) šilumos laidumo koeficiento vertės labai tikėtina, kad keisis ne termoizoliacinio tinko naudai.
Marius Gimbutas, TERMAS, UAB