Kyla slėgis šildymo sistemoje

Klausimas:
Kyla slėgis šildymo sistemoje (šaltos sistemos - 1,1, užkaitus - 2,1). Išsiplėtimo indas geras. Kur gali būti problema?
Komentarai:
Jei anksčiau to nebuvo ir sistema nepasikeitė, reikėtų tikrinti plėtimosi indo priešslėgį. Jis turi būti 1,5 baro. Jei sistema nauja ir neeksploatuota, tai gal būt per mažas plėtimosi indas.
Aurimas Jančaitis, UAB „IDEATHERM“
Pagal ką nusprendėte, kad išsiplėtimo indas geras? Jei jis nesugeba kompensuoti vandens išsiplėtimo, jis geriausiu atveju yra netinkamas (per mažas) jūsų šildymo sistemai.
Vitalijus Raziūnas, Beril ir Ferroli katilai
Matyt kad neteisingai nustatėte išsiplėtimo indo gerumą. Stebuklų nebūna. Parašykite kaip nustatyti, kad jis geras?
Robertas Kleštornas, UAB Ekoklima
Problema gali būti dingusiame iš indo ore.
Juk inde membrana dalina indo tūrį į dvi dalis - vienoje šildymo sistemos vanduo, kitoje - oras.
Ta oro pagalvė, susispausdama ir išsiplėsdama, kompensuoja vandens tūrio padidėjimą/sumažėjimą dėl temperatūros. Didelis vandens slėgio pokytis dėl temperatūros signalizuoja, kad nebėra oro pagalvės, kuri galėtų kompensuoti vandens tūrio pasikeitimą.
Tai nėra nieko stebėtino. Membrana yra iš gumos, per kurią oras iš lėto persisunkia į vandenį. Periodiškai, maždaug kas pusę ar vienerius metus turi būti patikrinamas indo oro dalies slėgis. Tam indas turi būti atjungtas nuo šildymo sistemos, kad vandens slėgis neiškreiptų indo kitoje pusėje membranos esančio oro slėgio.
Taip vadinamas išankstinio įpūtimo slėgis (priešslėgis) turėtų būti apie 0,3-0,5 bar mažesnis už norimą palaikyti darbinį sistemos slėgį.
Tai reikalinga tam, kad vandens slėgis, būdamas didesnis už oro išankstinio įpūtimo slėgį, paspaustų per membraną tą oro kamerą. Tiek, kol slėgiai susilygins. Tai reikalinga tam, kad, atvėsus vandeniui ir jam susitraukus, indo vandens pusėje dar būtų vietos, kur būtų galima kompensuoti vandens tūrio sumažėjimą. Kitaip, pasiekus tam tikrą slėgį, kai visą indo tūrį bus užėmusi oro dalis ir nebegalės daugiau kompensuoti vandens tūrio sumažėjimo, vandens slėgis staigia ir smarkiai kris. Tai signalizuotų, kad oro išankstinio įpūtimo slėgis yra per didelis, palyginus su darbiniu vandens sistemos slėgiu.
Taigi, atsijunkite indą ir pripūskite oro iki reikiamo slėgio.
Dr. Arūnas Stikliūnas, Gilius ir Ko, UAB
 
Sritis:
Sritis: