Rodomi įrašai 1-25 iš 25.
Per kiek laiko galima tikėtis gauti statybos leidimą, jei visi dokumentai architektui buvo pristatomi laiku? Kiek reikia mokėti už statybos leidimą?
Už statybos leidimo išdavimą Valstybinei mokesčių inspekcijai reikia sumokėti 78€ įmoką. Jei darbas tarp užsakovo ir architekto vyksta sklandžiai, nuo darbo pradžios iki statybos leidimo gavimo vidutiniam namui trunkama apie 3-5 mėnesius (* Vilniuje dėl Infostatybos vėlavimo tas terminas gali stipriai keistis).
Domimės jau atliktų savavališkų statybų įteisinimu. Kokia yra preliminari kaina? Nuo ko ji priklauso? Kokie veiksmai?
Rengiamas savavalinių padarinių šalinimo projektas arba rekonstravimo projektas, pažymint, kad yra savavaliniai sprendiniai. Jei dar nesurašytas savavalinės statybos aktas, mokama 50% bauda, dydis apskaičiuojamas pagal savavalinių darbų mastą.
Kokia kaina pakeisti viso sklypo namų valdą?
Jeigu pagal Bendrąjį planą Jūsų sklypas patenka į urbanizuojamą teritoriją, tai sklypo paskirties pakeitimo kaina yra Jūsų laikas nuvykti pas administracijos direktorių, parašyti prašymą ir palaukti 10 darbo dienų.
Ar galima taikyti sąvoką Kapitalinis remontas, jei gamybinio pastato (apie 20 000 m2) sutvarkymo metu nugriaunami nevertingi priestatai (iki 200 m2)? Ar tai besąlygiškai rekonstrukcija?
Reikia žiūrėti, ar tie priestatai yra įteisinti kaip pagrindinio statinio dalis ar kaip atskiri pastatai. STR 1.01.08:2002 "STATINIO STATYBOS RŪŠYS": Statinio kapitalinio remonto tikslas – pertvarkyti statinio laikančiąsias konstrukcijas, nekeičiant statinio išorės matmenų – ilgio, pločio, aukščio, skersmens ir pan. Laikoma, kad statinio laikančiosios konstrukcijos pertvarkomos, kai jos stiprinamos (išskyrus esamų angų užtaisymą), silpninamos, pakeičiamos (dalinai ar visos) to paties ar kito tipo laikančiosiomis konstrukcijomis. Statinio rekonstravimo tikslas – perstatyti esamo statinio laikančiąsias konstrukcijas ir tuo pakeičiant (padidinant, sumažinant) bet kuriuos statinio išorės matmenis – ilgį, plotį, aukštį, skersmenį ir pan.
Kaip ir kur sužinoti, ar kaimynas statosi legaliai, ar turi statybos leidimą ir, jei turi, ar nepasibaigęs jo galiojimo laikas?
Išduotus statybos leidimus galite matyti čia: https://planuojustatyti.lt/infostatyba_isorine/apskaita-ir-statistika.htm
Planuojame renovuoti sodo namą, bet iškilo klausimas dėl stogo konstrukcijos keitimo. Kadangi sodo namas buvo dvišlaitis, bet prie jo pristačius priestatą atsirado dar viena dalis dvišlaičio stogo ir dabar namo stogas yra keturių šlaitų, o šlaitų susijungimo vietose patalpos viduje atsiradęs kampas mažina patalpos plotą. Ar įmanoma pakeisti stogo konstrukciją panaikinant tuos kampus, kad papildomai atsirastų ploto ir, ar tam reikalingas viso namo projekto keitimas?
Jei keičiasi sodo namo išorės išmatavimai (aukštis, plotis, skersmuo), reikia atlikti statinio rekonstravimo projektą.
Kaip apskaičiuojamas namo plotas? Noriu statyti namą iki 80 kv. m ir mane domina, kaip apskaičiuojamas namo plotas? Ar leidimai nereikalingi 80 kv. m bendro ploto iš 80 kv. m gyvenamųjų patalpų ploto? Būtų malonu, kad kas nors smulkiai apibrėžtų, koks būtent yra tas namas iki 80 kv. m.
STR 1.05.06:2010 "STATINIO PROJEKTAVIMAS" (2015 m. birželio 22 d. pakeitimas): 6.10 pastato bendras plotas – visų patalpų ir jų priklausinių (balkonų, lodžų, ant stogo numatomų terasų, verandų ir kitų priklausinių) plotų suma, m2. Į bendrą plotą neįskaitomas uždarų laiptinių, atvirų ar pusiau atvirų laiptinių laiptotakių ir tarpinių aikštelių, liftų šachtų plotas;
Noriu statyti pirtį 5x6m Tarandėje, Vilnius bei terasą prie namo. Kaimynas neprieštarauja. Kokiu mažiausiu atstumu nuo sklypo ribos galiu statyti ir kokie dokumentai reikalingi?
Jei sklypas gyvenamosios paskirties, nėra kultūros paveldo ar vandens apsaugos zonoje, tai atstumai nuo kaimynų yra nustatyti STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai": 1. pastatų (priestatų) iki 8,5 m aukščio - ne mažesnis kaip 3,0 m. Aukštesniems pastatams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Atstumas iki žemės sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios pastato ar jo dalies. Šis atstumas gali būti sumažintas, jei gautas gretimo sklypo savininko sutikimas raštu; 2. inžinerinių statinių, išskyrus sklypo aptvarus, - ne mažesnis kaip 1,0 m. Šis atstumas gali būti sumažintas, gavus gretimo sklypo savininko sutikimą raštu. Pradžiai reikalingi dokumentai: 1. Žemės sklypo nuosavybės išrašas. 2. Žemės sklypo planas.
Ar įmanoma pasistatyti namą ūkio paskirties žemėje, jei turiu ūkininko pažymėjimą?
Norint statyti žemės ūkio paskirties žemėje, reikia suformuoti ūkininko sodybą, t. y. parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti arba pakeisti žemės naudojimo paskirtį (jei tai leidžiama pagal bendrąjį planą) į gyvenamąją teritoriją.
Planuoju statyti namą iki 80 kv.m, bet per sklypą eina aukštos įtampos laidai. Kaimynai šalia laidų statosi namus, tai gal būtų leidžiama ir man. Ir gal atsirastu architektas kuris padarytų projektą?
Pagal "SPECIALIOSIOS ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOS" VI skyrių yra nustatomos šios elektros apsaugos zonos, matuojant horizontalų atstumą nuo kraštinių jos laidų: iki 1 kV – po 2 metrus; 6 ir 10 kV – po 10 metrų; 35 kV – po 15 metrų; 110 kV – po 20 metrų; 330 ir 400 kV – po 30 metrų; 750 kV – po 40 metrų. Pasakykite sklypo kadastrinį nr., galiu pažiūrėti kokia linija šalia Jūsų eina.
Kokia projekto kaina su statybos leidimu? Sklypo matmenys: 15 ant 40 m.
Su statybos leidimu techninis projektas kainuotų 1200 Eur, techninis - darbo projektas (čia su konstruktyvu) 1500 Eur. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad namo plotis 10,8m (be pavėsinės mašinai). Pagal įstatymą, nuo kaimyninio sklypo reikia išlaikyti 3m nuo kiekvienos pusės, tai šis namas nelabai tilptų (10,8+3+3=16,8m), arba turėtumėte gauti kaimyninio sklypo savininko sutikimą artinti namą į jo pusę.
Noriu statyti iki 80 kv. m. namą. Turiu žemės sklypą kaime, kuris yra žemės ūkio paskirties. Kaip galima būtų pakeisti paskirtį?
Norint statyti namą žemės ūkio paskirties žemėje, reikia suformuoti ūkininko sodybą, t. y. parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti arba pakeisti žemės naudojimo paskirtį (jei tai leidžiama pagal bendrąjį planą) į gyvenamąją teritoriją.
Pasistačiau priestatą prie nedidelio medinio sodo namelio, namelio plotas 59 kv. m., o su priestatu 87 kv. m. Priestatas pastatytas ant betoninių polių. Kokių dokumentų reikia, kad būtų įteisinta. Kiek žinau, poliai nesiskaito kaip pamatas. Tai laikinas statinys.
Pagal Jūsų aprašytą situaciją, čia gaunasi namo rekonstrukcija. Nebent priestatas neturi tiesioginio ryšio su senuoju pastatu (durų), tada galima traktuoti kaip atskirą pastatą.
Norėtume sužinoti, kokio ploto gyvenamąjį namą galima statyti sodų bendrijoje? Kiek m2 jis gali būti, kad reikėtų kuo mažiau leidimų?
Jei sodas yra ne mieste ir ne kultūros paveldo ar saugomoje teritorijoje, tai statant iki 80 m2 statybos leidimas nereikalingas. Statant virš 80 m2 statybos leidimas bus reikalingas. Namo dydžiui įtakos turi tik sklypo dydis, pavyzdžiui, 6 arų sklype didžiausias namo užstatymo plotas (pagal išorines sienas) gali būti 210 m2.
Širvintų raj. sudegė namas. Ar reikia naujo leidimo statybai ir kiek tai galėtų kainuoti?
Pagal STR 1.01.08:2002 "STATINIO STATYBOS RŪŠYS" visiškai sugriuvusio, sunaikinto, nugriauto statinio atstatymas laikomas nauja statyba. Taigi reikėtų rengti naują statinio projektą ir gauti jam statybą leidžiantį dokumentą.
Po sklypo padalinimo viename sklype liko gyvenamosios paskirties pastatas, kitame - ūkio. Abu namai nebaigtos statybos. Kokiu būdu ir kaip greičiausiai galima ūkio paskirties pastatą pakeisti į gyv. paskirties pastatą. Bendras plotas/tūris skiriasi, tačiau pirmo aukšto plotas išlikęs toks pats (vietoje vieno aukšto yra pastatyti du). Aukštingumas, visi atstumai, nuo šalia esančių pastatų ir kaimynų sklypo ribų, atitinka reikalavimus.
Pirmas klausimas, ar abu sklypai yra gyvenamosios paskirties? Nes pastato paskirtis turi atitikti sklypo paskirtį. Jei sklypo paskirtis atitinka, tai, kadangi pastatai nebaigti statyti, reikia daryti projekto korektūrą. Na, o jeigu pastatai būtų priduoti, galima būtų daryti pastato paskirties keitimą.
Norime pirkti visai kitą namo projektą. Ar mums reikės išsiimti naują statybos leidimą, ar tik paduoti visus turimus seno projekto dokumentus projektuotojui ir to užteks?
Galima daryti projekto korektūrą, bet tada reikės pirminio projekto autoriaus sutikimo, arba panaikinti seną statybos leidimą. Iš Statybos įstatymo: 29. Statybą leidžiančio dokumento galiojimas panaikinamas: 1) teismo sprendimu, jeigu šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodyti statybą leidžiantys dokumentai išduoti neteisėtai; 2) viešojo administravimo subjekto, išdavusio šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytus statybą leidžiančius dokumentus, sprendimu: jeigu pakeitus esminius statinio projekto sprendinius šis subjektas išdavė naują statybą leidžiantį dokumentą; pasikeitus statytojui, kai vietoj buvusio statybą leidžiančio dokumento pagal tą patį statinio projektą neatliekant statinio projekto patikrinimo procedūrų išduodamas naujas statybą leidžiantis dokumentas kito statytojo vardu; asmens, kurio vardu išduotas statybą leidžiantis dokumentas, prašymu; 3) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos sprendimu – šio straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodyto statybą leidžiančio dokumento, jeigu statinio statyba po šio statybą leidžiančio dokumento išdavimo yra pakartotinai sustabdyta.
Kiek namu galima statyti viename sklype. Ar kaimo teritorijoje, vieno savininko žemės sklype, galima statyti du namus iki 80 kv. m?
Nėra reglamentuota, kiek namų gali stovėti, jei išlaikomi visi atstumai ir STR reikalavimai, galima ir 100 namų statyti.
Noriu paklausti dėl gyvenamojo pastato statybos žemės ūkio paskirties žemėje. Radau vieną atsakymą: 1) reikia gauti ūkininko pažymėjimą ir daryti kaimo plėtros projekt; 2) rengti detalųjį planą. Kokie veiksmai tolesni pasirinkus detalųjį planą? Kur kreiptis? Ar atlikus detalųjį planą žemė taps namų valda? Jei pasirinkčiau kaimo plėtros projektą, ar nekiltų problemų gaunant ūkininko pažymėjimą, nes mano sklypo plotas tik 13 a.
Kaimo plėtros projektą galėtumėte daryti, jei jūsų sklypas būtų 50 a. arba didesnis. Detalaus plano vienam sklypui dabar daryti jau nebegalima. Jums lieka viena išeitis - jei bendrajame plane Jūsų sklypas patenka į užstatyti galimą teritoriją - rašote prašymą administracijos direktoriui ir po 10 d. turite namų valdos žemės sklypą, kuriame galite statyti gyvenamąjį namą.
Norėjau sužinoti, ar reikalingas projektas norint iš balkono padaryti kambarį?
Taip, jei keičiamas namo fasadas, reikia rengti kapitalinio ar paprastojo remonto projektą.
Turime 60 arų namų valdos sklypą, kuriame ketiname statyti gyvenamąjį namą. Planuojame kurti verslą ir norime sužinoti, ar galime tame pačiame sklype statyti ir komercinį pastatą.
Kadangi pastato paskirtis turi atitikti žemės naudojimo paskirtį, tai galite statyti pastatą, kurio 51 % sudarys gyvenamosios patalpos, o 49 % - komercinės.
Kaip skaičiuoti 80 m2 sodo namo bendro ploto kvadratūrą? Ar skaičiuojami nuo vienos vidinės sienos iki kitos sienos? Ar į plotą įeina pertvarų plotai? Ar įeina laiptų plotas ir niša laiptams į antrą aukštą?
Skaičiuojasi visas kambarių ir namo priklausinių (balkonų, terasų virš stogo) plotas. Į jį neįeina pertvaros, taip pat plotas po laiptais iki 1,6 m aukščio ar nišos.
Prie esamo gyvenamo namo 79,5 m2 užmiestyje noriu pasistatyti ūkinį pastatą, kuriame būtų centrinio šildymo katilinė, garažas, sandėliukas. Plotas 32 m2. Kokiu arčiausiu atstumu galiu statyti ūkinį pastatą prie namo reikalingas kuo mažesnis atstumas, nes sklypas siauras)? Kaip pavyko išsiaiškyti namas II gr., o ūkinis būtų I gr. ir pagal gaisrinės saugos reikalavimus mažiausiai 8 metrai. Ar privaloma laikytis šių nurodymų? Taip pat kokie reikalingi leidimai?
Ištrauka iš GAISRINĖS SAUGOS PAGRINDINIAI REIKALAVIMŲ: "93.1. priešgaisriniai atstumai tarp pastatų, esančių tame pačiame ar skirtinguose sklypuose, gali būti neišlaikomi, kai jų užstatymo plotas, įvertinant ir neužstatytą žemės plotą tarp jų, neviršija tos pačios paskirties pastatams nustatyto gaisrinio skyriaus ploto." Statant I grupės nesudėtingą statinį rašytinio pritarimo supaprastintam statybos projektui reikėtų, jei jis būtų kultūros paveldo objekto teritorijoje ar kultūros paveldo vietovėje. Jei Jūsų sklypas nepatenka į minėtas teritorijas, jokio leidimo minėtos grupės statiniui nereikia.
Norime nugriauti vieno kambario sieną stambiaplokščiame daugiabutyje. Siena yra 7 cm storio (kitos sienos apie 13cm). Buto projekte visos sienos nupieštos vienodo storio. Vietiniai architektai tvirtina, kad tai pertvaros, bet neturi tokios teisės patvirtinti tai raštiškai. Sako, kad reikia eksperto ar konstruktoriaus. O vyriausias miesto architektas sako, kad stambiaplokščiame name visos sienos yra laikančios. Kas galėtų nustatyti ir patvirtinti ar paneigti, kokios tai yra sienos iš tikrųjų. Kokie tai bus darbai: paprastas remontas ar kapitalinis?
Vyriausias miesto architektas teisingai sako, blokiniame name visos sienos yra laikančios. Jums reikės 50%+1 kaimynų sutikimo ir atlikti kapitalinio remonto projektą. Jei namo plotas virš 2000kv.m. (ypatingas statinys), reikės ir atestuoto konstruktoriaus ir projekto ekspertizės.
Blokiniame name norėčiau išgriauti sieną tarp virtuvės ir kambario. Kur reiktų kreiptis, norint sužinoti ar ši siena nėra nešančioji.
Blokiniame name visos sienos yra laikančios. Jums reikės 50%+1 kaimynų sutikimo ir atlikti kapitalinio remonto projektą. Jei namo plotas virš 2000 kv.m. (ypatingas statinys), reikės ir atestuoto konstruktoriaus ir projekto ekspertizės.
Klaipėda
86% rekomenduoja
7 atsiliepimai
ar
2020-04-04, Vilnius
je
2020-03-04, Vilnius
ku
2020-02-04,
ar
2020-01-16,
la
2019-12-19, Vilnius
au
2019-12-13,
ra
2019-06-16, Vievis