Atliktų savavališkų statybų įteisinimas

Klausimas:
Domimės jau atliktų savavališkų statybų įteisinimu. Kokia yra preliminari kaina? Nuo ko ji priklauso? Kokie veiksmai?
Komentarai:
Rengiamas savavalinių padarinių šalinimo projektas arba rekonstravimo projektas, pažymint, kad yra savavaliniai sprendiniai. Jei dar nesurašytas savavalinės statybos aktas, mokama 50% bauda, dydis apskaičiuojamas pagal savavalinių darbų mastą.
Galimybę įteisinti savavališką statybą numato Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas. Bet tik tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame (kurioje) yra savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus. Taip pat statyba neturi prieštarauti imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. Pagal įstatymus kliūtimi įteisinti statybą gaunant SLD nelaikytina aplinkybė, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) dėl reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius nevykdymo jau kreipėsi į teismą.
Įmoka už savavališkos statybos įteisinimą apskaičiuojama ir sumokama prieš išduodant SLD pagal asmens, kuris siekia įteisinti statybą, pateiktą statinio ar statinio projekto ekspertizės aktą. Jos dydis priklauso nuo savavališkai atliktų statybos darbų, įskaitant panaudotus statybos produktus, sąnaudų vertės. Pavyzdžiui, į savavališkai statomo statinio statybą investavus 20 tūkstančių eurų, jos įteisinimas šiais metais kainuotų 2 762 eurus.
Pagal Statybos įstatymo 1 priede nustatytus principus apskaičiuotą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą dabar reikia mokėti ir tuo atveju, kai statybos valstybinės priežiūros pareigūnai dar nespėjo jos užfiksuoti. Kai gavus SLD įteisinti statybos darbai, dėl kurių nebuvo surašytas savavališkos statybos aktas, ir po to šią aplinkybę nustato VTPSI, mokėtinos įmokos dydis apskaičiuojamas, įvertinant laikotarpių nuo savavališkos statybos darbų pradžios iki SLD išdavimo ir iki statybos užbaigimo (jeigu statybos užbaigimo procedūros nebuvo atliktos, – iki fakto, kad nebuvo sumokėta įmoka, nustatymo momento) trukmę.
Jeigu asmuo prašyme išduoti SLD pats nurodo, kad atliko savavališkus statybos darbus, dėl kurių nėra surašytas savavališkos statybos aktas, SLD išdavimo procedūros nestabdomos. Šiuo atveju asmeniui sumokėjus 50 procentų mažesnę įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, visos procedūros atliekamos nustatyta tvarka, apie tokį prašymą informuojant VTPSI.

Taigi, projektą reikės parengti, sumokėti baudą. Apie patį statinio projektą galima kalbėti ir pasakyti kainą, kai žinoma: 1. kur yra namas; 2. kokio jis dydžio; 3. kokios paskirties (gyvenamoji, komercinė ir pan.); 4. kokios apsaugos zonos galioja tam sklypui.
Kristina Rašimienė, Ekspertai.lt
Priklausomai nuo Jūsų turimų dokumentų (jeigu turite galiojantį, Jūsų vardu išduotą statybos leidimą, parengtus techninį ir darbo (konstrukcinį) projektus, duomenis apie statybos dalyvius), deklaracijai apie užbaigtą statybą (detaliau skaitykite žemiau) patvirtinti ruoštinų/derintinų dokumentų/darbų kaina gali būti nuo 550 Eur. Trukmė-nuo 2 savaičių.
Bet norėdami registruoti nekilnojamąjį turtą (namą) ir nuosavybės teises į jį Registrų centre, turėsite pateikti atnaujintų žemės matavimų (su įbraižytu sklype namu) dokumentus, kas dar kainuos 100-250 Eur (gali užtrukti ir kelis mėnesius), priklausomai nuo to, kada paskutinį kartą buvo atlikti Jūsų žemės matavimai.

Atlikus statybos užbaigimo procedūras, Statybos inspekcijoje užregistruojamas /patvirtinamas /surašomas vienas iš dviejų galimų dokumentų: 1)Deklaracija apie statybos užbaigimą arba 2)Statybos užbaigimo aktas. Jei Jūsų namas nėra daugiabutis, Jūsų užbaigtas statybas liudijantis dokumentas - deklaracija.

Kartu su užpildyta deklaracija, tam kad ją patvirtintų Statybos inspekcijoje, šiai institucijai turite pateikti:

1. statybos leidimą;
2. statinio projektą (ir techninį, ir darbo projektus);
3. statinio kadastro duomenų bylą;
4. požeminių inžinerinių tinklų kontrolines geodezines nuotraukas;
5. statinio geodezinę nuotrauką;
6. pastato energinio naudingumo sertifikatą;
7. pažymą apie statinio atitiktį projektui;
8. pastatų garso klasifikavimo protokolą (privalomas naujai projektuojamiems dvibučiams, daugiabučiams, blokuotiems gyvenamiesiems pastatams).
Laura, Ekspertai.lt
Jau atliktų statybų įteisinimas gali vykti tokiais veiksmais:
Jeigu norite, galite prisiduoti patys.
Jeigu nenorite patys, galit samdyti įmonę.
Jeigu darot patys - kaina apie 700-800 Eur
Jeigu samdote, kaina 1.200-1.500 Eur

Viskas yra surašyta UAB "Statybos teisė" interneto svetainėje arba skambinkit tiesiogiai mums.
Dalius Viršilas, Ekspertai.lt
 
Sritis:
Sritis:
 
Klausk
eksperto