Patalpų ploto skaičiavimas

Klausimas:
Noriu projektuoti ūkinį pastatą rajone ir noriu sužinoti ar II-grupės nesudėtingas statinys iki 80 m2 užstatymo plotas t.y. nuo išorinės sienos krašto iki išorinės sienos krašto, ar vis tik bendra visų patalpų suma. Kaip skaičiuojamas patalpų plotas?
Komentarai:
80 m2 - tai bendras vidaus patalpų grindų plotas. Pagal išorines sienas skaičiuojamas užstatymo plotas.
Irmantas Pinkoraitis, Architektų studija "Archipas"
KAS YRA NESUDĖTINGAS STATINYS? Visų nesudėtingų statinių apibrėžimą ir sąrašą rasite STR 1.01.07:2010 „NESUDĖTINGI STATINIAI“.
Šiai dienai žmones labiausia domina:
II gr. nesudėtingas statinys Gyvenamasis namas arba I gr. nesudėtingas statinys Sodo namas

Abiem atvejais tai statiniai iki 80 kv. m. ir 8,5 m. aukščio. Skaičiuojamas bendras patalpų plotas be rūsio (antžeminės dalies), su sąlyga, kad rūsiai negali būti įrengti už pastatų ribų.

KAIP SKAIČIUOJAMAS PLOTAS? Bene dažniausiai sutinkami klausimai: kaip skaičiuojamas plotas? kas įeina į 80 kv. m. plotą? ar galiu įsirengti rūsį ar pastogę? Ar skaičiuojasi garažas? Nesudėtingų statinių iki 80 kv. m. skaičiuojamas bendras visų antžeminės dalies patalpų plotas. Patalpa – sienomis ir kitomis atitvaromis apribota nustatytos paskirties erdvė. Patalpų plotų skaičiavimai nurodyti Kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėse:
Gyvenamųjų patalpų bendras plotas Pgp:
Pgp= Pg + Pp + Pv + Pv+ Pkt
kur:
Pg – gyvenamasis plotas;
Pp – pagalbinis plotas:
pagalbinis naudingas plotas;
pagalbinis nenaudingas plotas;
Pv – verslo plotas;
Pkt – kitas plotas:
rūsio (pusrūsio) patalpų plotas;
garažo patalpų plotas.
PASTABA. Pkt – rūsio (pusrūsio) ar garažo patalpos, į kurias patenkama tiesiog iš gyvenamosios patalpos, įskaičiuojamas į šios gyvenamosios patalpos bendrąjį plotą.

Nors rūsio plotas skaičiuojamas į pastato bendrąjį plotą, nesudėtingas II-os gr. statinys Gyvenamasis namas yra ne daugiau kaip 80 kv.m. visų statinio patalpų ploto, skaičiuojant tik antžeminę dalį. Dar kitaip sakant, į 80 kv. m. plotą įeina visos šiltos ir šaltos patalpos (įskaitant pastogės patalpas ir garažą). Rūsio ir terasų plotai į 80 kv. m. neįskaičiuojami.
Ekspertai.lt
Patalpų plotas skaičiuojamas tarp pastato vidinių sienų. II gr. statinio 80m2 plotas yra visų patalpų suma. Turėkite minty, kad didžiausias leistinas atstumas tarp laikančių sienų t.b. nedidesnis nei 6m, o pastato aukštis iki 8,5m.
Romas , G.R.A.P.A.
Taip Jūs teisus, užstatymo plotas tai nuo išorinės sienos krašto santykis iki išorinės sienos krašto, o bendras plotas, kuris ir apibrėžia nesudėtingo statinio kategoriškumą ir grupę - tai bendra visų patalpų suma.
Pastato kategorija (I gr. nesudėtingas, II gr. nesudėtingas, neypatingas ir t.t.) daugeliu atveju nusprendžiama pagal numatomo pastato VIDAUS bendrąjį plotą. Jei norite statyti II gr. nesudėtingų pastatų kategorijai priskiriamą ūkinį pastatą, tuomet turite neviršyti 80m² bendro vidaus ploto ir 8,5m aukščio nuo vidutinio žemės lygio iki aukščiausios pastato dalies (dažniausiai stogo kraigo). Tokiems pastatams, jei jie statomi ne mieste ir ne saugotinose teritorijose (regioniniai parkai, kultūros paveldo teritorijos ir pan.), nereikalingas projektas ir statybą leidžiantis dokumentas.
Kristina Rašimienė, Ekspertai.lt
 
Sritis:
Sritis: