Kokiems pastatams nereikia leidimų

Klausimas:
Kokių matmenų pirtelei ir gyvenamajam namui nereikia leidimų? Kokiuose teisės aktuose apie tai galima pasiskaityti?
Komentarai:
Visiems statiniams reikalingas leidimas, net lauko tualetas ar šiltnamis įstatymuose yra statinys, kuriam reikalingas leidimas. Supaprastintas projektas iki 80 kv.m. nereikalauja nuolatinės statybų komisijos, sąlygų sąvado, bet jį vis teik reikia suderinti su vyr. architektu. Tokių supaprastintų projektų kainos prasideda nuo 150 Eur. Supaprastintas iki 80m² gali būti ir gyvenamasis namas.
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija sukūrė neblogą variantą pasitikrinimui dėl statybos leidimo poreikio. http://apklausos.vtpsi.lt/index.php/416549?lang=lt
Pridedu ir nuorodą į statybos techninį reglamentą, kuriame yra informacija apie statybos leidimus.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/asr
Vytautas, UAB Armondeita
Nereikia leidimo statybai iki 50m2. Bet tai jau ne gyvenamasis namas, o sodo namas arba ūkinis pastatas. Iki 80m2 pastatas derinamas supaprastinta tvarka (taip pat sodo namas arba ūkinis pastatas). Apie tai galite pasiskaityti Aplinkos ministerijos internetiniame puslapyje STR apie I ir II kategorijos nesudėtingus statinius.
Valdas Trinskis, Architektas Valdas Trinskis
Jeigu statote rajone, pastatams iki 50 m2 (I grupės nesudėtingas statinys) nereikalingas projektas ir leidimas statybai. Statant miesto teritorijoje, reikia suderinimų savivaldybėje. Bet kokio ploto gyvenamajam namui reikia projekto ir leidimo statybai.
Irmantas Pinkoraitis, Architektų studija "Archipas"
Pastatams (Jūsų atveju pirtelei) iki 50m2 nereikia leidimo statybai.
Nuo 2017m sausio mėn. bet kokiam gyvenamajam namui projektas yra būtinas.

STR 1.01.03:2017 „STATINIŲ KLASIFIKAVIMAS“ 2 lentelėje aprašyti pastatų (statinių) tipai, kuriai kategorijai jie priskiriami.
STR 1.05.01:2017 STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS. STATYBOS SUSTABDYMAS. SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS 3 priede aprašyti atvejai, kada reikia projektą derinti, kada ne.
 
Sritis:
Sritis: