Kur kreiptis dėl 100% baigtumo ir pridavimo

Klausimas:
Pirkau butą kotedže, jo baigtumas buvo 68 procentai, dabar viską užbaigėme, kiti kaimynai irgi užbaigė įrenginėti. Kur kreiptis, kad gauti pažymą apie 100 % baigtumą, kad paskui galėtume pridavinėti visa namą.
Komentarai:
Pirmiausia Jums reikia persiregistruoti statybos leidimą naujų savininkų (t.y., Jūsų) vardu. Po to pasigaminti kadastrinių matavimų bylą, kurioje užfiksuotas 100% baigtumas, parengti pastato ir inžinerinių tinklų išpildomąsias geodezines nuotraukas, išsimatuoti elektros varžas ir pagal jas gauti Valstybinės energetikos inspekcijos prie EM patvirtintą pažymą apie Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą. Jei Jūsų namo projektavimo sąlygos išduotos nuo 2006-01-04, tuomet Jums reikia pasigaminti energetinio naudingumo sertifikatą, o jei projektavimo sąlygos išduotos nuo 2004m. - ir garso klasifikavimo protokolą.
Jei namo savininkų yra daugiau nei vienas, visiems savininkams reikia pasiruošti jungtinės veiklos sutartį, kurioje atsispindi, kokia žemės sklypo ir jame esančių priklausinių dalis kuriam savininkui priklauso, tuomet šioje sutartyje numatyti, kuris savininkas pasirašys deklaraciją apie statybos užbaigimą.
Galų gale, Jums reikia užsipildyti deklaraciją apie statybos užbaigimą, nuskenuoti minėtus dokumentus, pateikti prašymą Statybos inspekcijos teritoriniam skyriui patvirtinti deklaraciją apie statybos statybos užbaigimą, pasinaudojant IS "Infostatybą". Kai bus įvertinti Jūsų pastato parametrai ir deklaracija bus patvirtinta, tuomet galėsite 100% baigtumą registruoti VĮ "Registrų centras".
Užbaigus statinio statybos darbus, turi būti atlikti kadastriniai matavimai, parengta nekilnojamojo daikto (namo ir butų) kadastro duomenų byla ir surašoma deklaracija apie NAMO statybos užbaigimą. Tik įregistravus 100% baigtą namo statybą VĮ "Registrų centras", registruojami butai.

Deklaracija turi būti tvirtinama Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos teritoriniame padalinyje. Statybos užbaigimo tvarką reglamentuoja statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas".

Kartu su užpildyta deklaracija, tam kad ją patvirtintų Statybos inspekcijoje, šiai institucijai turite pateikti:

1. statybos leidimą;
2. statinio projektą (ir techninį, ir darbo projektus);
3. kadastro duomenų bylas;
4. požeminių inžinerinių tinklų kontrolines geodezines nuotraukas;
5. statinio geodezinę nuotrauką;
6. pastato energinio naudingumo sertifikatą;
7. pažymą apie statinio atitiktį projektui;
8. pastatų garso klasifikavimo protokolą (privalomas naujai projektuojamiems dvibučiams, daugiabučiams, blokuotiems gyvenamiesiems pastatams).
Laura, Ekspertai.lt
Kiek suprantu, namas yra daugiabutis pagal STR 3-jų ir daugiau butų namai. Visų pirma reikia atlikti namo pripažinimo tinkamu naudoti procedūras, kuomet visas namas bus pripažintas 100% baigtumu, tuomet butus pripažinti 100% baigtumu nėra sudėtinga procedūra.
Ekspertai.lt
 
Sritis:
Sritis: